JUMALA PLAAN MEIE SUHTES

Jumala plaan meie suhtes on alati olnud väga lihtne. Ta on öelnud: „Sa ei pea kartma ühtegi väge, mis tõuseb sinu vastu. Mina olen sinu kaitsja ja olen seda koguaeg. Kui sa vaid usuksid kõiki mu tõotusi ja usaldaksid end usu läbi mu hoolde, oleksin ma kõikvõimas Jumal su jaoks. Ma võidan kõik su vaenlased ja heidan nad su jalge ette. Sa saad olema võidukas – enam kui võitja – elades oma elu rahus ja mitte hirmu all!“

Luba mul küsida su käest: elad sa hirmuvaba elu – rahuliku südame ja meelega? Enamus meist ei ela murdosagi oma elust sel moel. Jah, meil on oma rahuhetked Jumalaga, kuid me ei sisene kunagi täielikult Tema hingamisse. Kui oled häiritud, kohkunud või heitunud oma salajase patu pärast, siis pead mõistma, et Jumal ei ole pahane su peale! Ta ei taha sind karistada või hukka mõista. Hoopis vastupidi – Ta tahab immutada sind läbi oma kõikvõimsa väega!

Jumal ütleb kõigis oma lepingutes sisuliselt ühte ja sama: „Ma otsin inimesi, kes usuksid, et ma päästan neid kõigi nende vaenlaste käest!“ „Lepingut, mille ma teiega tegin, ärge unustage! Ärge kartke muid jumalaid, vaid kartke Issandat, oma Jumalat, siis ta päästab teid kõigi teie vaenlaste käest!” (2 Kuningate 17:38-39). Vanas Testamendis olid nendeks vaenlasteks paganrahvad – vilistid, moabiidid, hetiidid, kaananlased jne. Kõik need kurjusejõudude esindajad otsisid võimalusi jumalarahva hävitamiseks, et siduda neid jälle orjusega.

Tänasel päeval eksisteerivad meie vaenlased vaimses sfääris – deemonlikud väed, lihalikud himud, kurjad igatsused. Uues Testamendis aga kordab Jumal oma tõotust oma lastele: „Sest see leping, mille ma teen Iisraeli kojaga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma annan oma seadused nende mõistusesse ja kirjutan need nende südamesse ja ma olen neile Jumalaks ja nemad saavad mulle rahvaks.“ (Heebrealastele 8:10).