ARMASTADES TEISI

Kristuse sarnane olemine tähendab näha teistes Jeesust. Tänu oma rohketele reisidele kohtan ma paljusid võrratuid mehi ja naisi, kes on pühendanud end täielikult Issandale. Mu süda hüppab mu sees niipea kui ma neid kohtan. Ja kuigi ma pole neil iialgi varem näinud, tunnistab Püha Vaim mu sees, et nad on täis Kristust. 

Näen siiani veel mõningate nende nägusid oma silme ees: pastorid, piiskopid, vaesed tänavaevangelistid. Ja niipea kui ma neid kohtasin, ma mõistsin ilma sõnagi lausumata, et: „See mees on olnud koos Jeesusega. See naine on leidnud rahulolu Jeesuses.“ Neid tervitades ütlen ma alati midagi, mida ma sooviks, et teised minu kohta ütleks: „Õde, vend – ma näen Jeesust sinus.“

 

Kristuse sarnane olemine on väga tihedalt seotud sellega, kuidas ma kohtlen inimesi väljaspool oma pereringi, armastades neid nõnda nagu Jumal meid armastab. Samas tähendab see aga ka oma vaenlaste armastamist – nende, kes meid vihkavad; meid julmalt ära kasutavad ja kes pole võimelised meid armastama. Ja me peame tegema seda kõike ilma midagi vastu ootamata. Inimlikult võttes on sellisel viisil armastamine võimatu. Selle kohta pole kirjutatud ühtegi „Kuidas käituda“ raamatut; pole pandud kokku ühtegi printsiipide kogumikku ega inimtarkust kätkevat köidet, mis aitaks meil armastada oma vaenlasi nõnda nagu Kristus meid armastas. Ometigi aga kästakse meil seda teha. Ja me peame seda tegema pidevalt ja kindla sihiga silme ees.    

 

Aga kuidas? Kuidas ma saan armastada muhameedlast, kes vaid kvartali jagu eemal me kirikust mulle otse näkku sülitas? Kuidas saan ma armastada inimesi, kes on loonud interneti kodulehekülje, mis kuulutab mu valeprohvetiks? Kuidas ma saan armastada homosid, kes otse mööda 5-avenüüd marssides kannavad plakateid tekstiga „Jeesus oli gei.“ Kuidas ma saaks neid tõeliselt armastada Kristuse armastusega? Ma ei tea isegi seda, kuidas teisi kristlasi oma enese jõust armastada!

 

Seetõttu on see võimalik vaid Püha Vaimu läbi. Jeesus palus Isa: „...et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes." (Johannese 17:26) Jeesus palub Isa, et Ta istutaks oma armastuse meisse ja Ta on tõotanud, et Püha Vaim näitab meile, kuidas seda armastust välja elada.

 

Püha Vaim kogub ustavalt kokku kõik erinevad Kristuse armastusviisid inimeste suhtes ja ilmutab neid sulle (Johannese 16:15) Pole kahtlustki, et Püha Vaim tunneb suurt rõõmu Jeesuse loomuse ilmutamisest meile. See on ka põhjus, miks Ta elab meie ihulikes templites: et õpetada meile paremini Kristust. „Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees...tema õpetab teile kõik.“ (Johannese 14:17,26)