JUMALA PALE

„Üht ma olen palunud Jehoovalt, seda ma üksnes nõuan.“ (Psalmid 27:4). Kuningas Taavet teadis, et Jumala tundmises peab olema midagi enamat. Ta koges, et Issanda juures on veel midagi, millest ta pole veel osa saanud ja ta ei saanud enne rahu, kui oli selle leidnud. Ta ütles: „Jumalas peitub üks ilu, üks au ja põnevus, mida ma ei ole veel näinud oma elus. Ma tahan teada, mis tunne on omada segamatut osadust Jumalaga. Ma tahan, et mu elu oleks kui elav palve, sest ainuüksi see suudab mind kanda kõik minu elupäevad.“

Jumala pale peegeldub Tema sarnasuses, Tema peegeldamises. Vastuseks Taaveti südameigatsusele omada lähedasemat suhet oma Issandaga, vastas Jumal: „Otsi mu palet.“ Mispeale Taavet ütles: „Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: „Otsige mu palet!“ Siis ma otsin, Jehoova, sinu palet!“ (Psalmid 27:8)

Oma vastuses Taavetile, andis Jumal mõista, et too võib rahuldada oma igatsusi, peegeldades Jumalat omaenda elus. Ta juhendas Taavetit, öeldes: „Õpi minust. Uuri mu Sõna ja palu Püha Vaimu kaudu arusaamist, et võiksid olla nagu mina olen. Ma tahan, et su elu peegeldaks minu ilu kogu maailmale.“

See ei olnud vaid üleskutse palvele - oli ju Taavet juba palunud seitse korda päevas. Muide, just need samad Taaveti palved olid need, mis olid kütnud üles tema igatsuse tunda Issandat. Ei, see kutse Jumalalt oli kutse kogeda suuremat igatsust elustiili järele, mis täielikult peegeldaks seda, kes Jeesus on.

Kolgata oli ju koht, kus Jumal võttis inimese kuju. Jeesus tuli maa peale kui inimene – Jumal lihalikul kujul. Ta tegi seda selleks, et kogeda valu, kiusatusi ja väsimust nõnda nagu meie neid kogeme ning samas, et ilmutada meile Isa. Piibel nimetab Jeesust Jumala täpseks kujuks – Jumala Isa olemuse ja sisu kandjaks (vt.Heebrealastele 1:3). Nad olid „ühest puust“ ehk siis Jeesus on kõige poolest samasugune kui Isa. 

Kuni tänase päevani on Jeesus Kristus siin maa peal kui Jumala pale ja tänu Temale võime me kogeda segamatut osadust Isaga. Tänu ristile on meil see eesõigus „näha Tema palet“ ja puudutada Teda. Me võime elada nõnda nagu Tema elas, tunnistades, et: „Ma ei tee midagi, mida ma ei näe ega kuule Teda enne tegevat.“

Kui Jumal ütleb täna: „Otsige mu palet!“, siis need sõnad omavad suuremat tähendust, kui eales varem. Kuidas me peaksime reageerima keset seda kõike, mis meie ümber praegu maailmas toimub? Kui Taavet oli ümberpiiratud ebajumala teenijaist, ütles Jumal: „Otsi minu palet!“ Ja me teeme seda vaid ühe eesmärgiga: et olla Tema sarnased! Et muutuda Tema täielise sisu kandjaiks, et need, kes meie ümber on, võiksid näha tõelist Kristust meie sees.