VALITUD KANDMA VILJA

„Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina oled teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja...“ (Johannese 15:16)

Paljud kristlased usuvad siiralt, et viljakandmine tähendab inimeste võitmist Kristusele. Kuid tegelik viljakandmine tähendab midagi palju enamat kui vaid hingede võitmist.

See vili, millest Kristus siin räägib, tähendab Kristuse sarnasust. Ehk lihtsamalt öeldes: viljakandmine tähendab peegeldada Kristuse sarnasust. Ja väljend „palju vilja“ tähendab „pidevalt kasvavat Kristuse sarnasust“.

Muutuda üha enam ja enam Kristuse sarnaseks, on üks meie elu peamisi eesmärke. See peaks olema kõigi meie tegude, elustiili ja suhete keskpunkt. Tegelikult, kõik meie annid ja kutsumised – meie töö, meie teenistus ja tunnistamine – peaks saama oma alguse sellest põhieesmärgist.

Kui ma oma südame poolest pole Kristuse moodi ja ma ei muutu märgatavalt üha enam Tema sarnaseks, olen ma mahamaganud Jumala eesmärgi oma elus. Sest Jumala eesmärk minu suhtes ei saa täituda läbi selle, mida ma teen Kristuse heaks. See pole mõõdetav ühegi minu teoga, isegi kui ma tervendaks haigeid või ajaks kurje vaime välja. Ei. Ainuke viis, kuidas Jumala eesmärk saab täituda mu elus, on see, milliseks ma muutun Temas. Kristuse sarnasus ei tähenda asju, mida ma teen Jumala heaks, vaid seda, kuidas ma muutun üha enam Tema sarnaseks.  

Mine korra kristlikusse raamatupoodi ja loe seal lettidel olevate raamatute pealkirju. Enamuse nende näol on tegu eneseabi raamatutega stiilis „Kuidas saada jagu üksindusest“, „Kuidas saada lahti masendusest“, „Kuidas leida elumõtet“ jne. Miks see nii on? Aga seetõttu, et me oleme asjast täiesti valesti aru saanud! Meid ei ole kutsutud olema edukad ja erilised, vabad kõigist maailma muredest ja alati kõigega toimetulevad. Ei. Seda uskudes jääme me ilma sellest ühestainsast kutsest, ühestainsast keskpunktist, mis peaks moodustama meie elude südamiku ja see on olla viljakad Kristuse sarnasuses.

Jeesus oli täielikult andunud Isale ja Tema jaoks tähendas see kõike. Ta ütles: „Ma ei ütle ega tee midagi enne kui Isa pole mulle seda öelnud.“

Seega, tahaksid sa kanda „palju vilja“, mis lähtub sinu üha enam Kristuse sarnaseks muutumisest? Meie elu eesmärk saab täidetud vaid juhul, kui me hakkame armastama teisi nõnda nagu Kristus meid armastas. Ja mida enam kasvab me armastus teiste vastu, seda enam Kristuse sarnaseks me ka muutume.


„Otsegu minu Isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud; jääge minu armastusse.“ (Johannese 15:9) Tema korraldus on lihtne ja selge: „Minge ja armastage teisi. Jagage nendega sedasama tingimusteta armastust, mida mina teiega olen jaganud.“ Mida rohkem meie armastus teiste vastu kasvab, seda enam muutume me Kristuse sarnaseks. Ehk taaskord lihtsamalt öeldes: meie viljakandmine sõltub väga palju sellest, kuidas me teisi kohtleme.