ÜKSTEIST TALUDES

 „...üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!“ (Koloslastele 3:13)

 

Talumine ja andestamine on kaks eriasja. Talumine tähendab lõpetada kõikvõimalike kätemaksu tegude ja mõtete haudumine. Ehk teisisõnu: „Ära haara olukorra lahendamist enda kätte. Kannata pigem valu, pane see asi kõrvale ja jäta sinnapaika.“

 

Samas pole aga talumine ainuüksi Uue Testamendi mõiste. Õpetussõnad ütleb meile: „Ära ütle: "Nõnda nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda." (Õpetussõnad 24:29) Taaveti elu põhjal antakse meile ka väga võimas näide hoiatuse kohta taolise käitumise suhtes. Taavet oli raevunud ja kättemaksuhimuline ühe õela mehe suhtes, kelle nimi oli Naabal ja kes keeldus Taavetit aitamast, kui too seda kõige enam vajas. Taavet vandus küll kättemaksu, kuidas samas kuuletus Jumala nõule, mis ütles: „Ära maksa ise kätte, vaid lase Issandal pidada see lahing!“ Olukord lahenes imelisel viisil ja Taavet kiitis Jumalat Tema sekkumise eest (loe kogu lugu 1Saamueli 25). 

 

Taavetil oli ka üks teine võimalus kergesti kätte maksta, kui ta leidis oma tagakiusaja Sauli sealsamas koopas magamas, kus Taavet ise end peitis. Taaveti mehed õhutasid teda: „See on Jumala töö, kes ise on juhtinud Sauli otse su teele. Tapa ta ja su kättemaks saab teoks!“ Kuid Taavet ei teinud seda. Selle asemel lõikas ta ära Sauli kuuehõlma, et hiljem tõestada, kui kergesti ta oleks võinud Sauli tappa. Taolised targad teod on Jumala viis teha meie vaenlastele häbi ja just nii ka juhtus, kui Taavet Saulile tolle kuuehõlma näitas. Saul vastas: "Sina oled minust õiglasem, sest sa oled teinud mulle head, mina aga olen teinud sulle kurja!“ (1Saamueli 24:17)

 

Nüüd aga andestuse juurde, mis hõlmab endas kahte aspekti: 1) oma vaenlaste armastamist ja 2) nende eest palumist. „Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.“ (Matteuse 5:44)

 

Üks vana tark jutlustaja ütles kord: „Kui sa oled võimeline palvetama oma vaenlaste eest, oled sa võimeline ka kõigeks muuks!“ Vähemalt oma elus olen kogenud, et see vastab tõele.

 

Jeesus ei öelnud kunagi, et andestamine on lihtne. Kui Ta andis korralduse: „Armastage oma vaenlasi!“, siis antud kontekstis ei tähenda kreekakeelne sõna „armastama“ kiindumust, vaid „moraalset mõistmist“. Ehk lihtsamalt öeldes: kellelegi andestamine ei tähenda tolle inimese suhtes positiivsete tunnete ülesõhutamist, vaid moraalse otsuse langetamist kõrvaldada viha oma südamest selle inimese suhtes.