TEE, MIDA TEAB VAID ISSAND

„Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.“ (Psalmid 37:23) Heebreakeelne tähendus sõnale „kinnitab“ viitab millelegi, mis „paikapandud või ettemääratud“. Jumal ei kasuta oma töös kalendrit, mistõttu Ta ka ei planeeri me elu ja teekonda üks päev, nädal või kogu aasta ette. Ei, Tal on iga uskliku jaoks eluplaan paikapandud ja niipea, kui me saame päästetud, läheb see ka käiku.

 

Kuid mida see eelnevalt paikapandud teekond siis tähendab? Jeesus vastab väga lihtsalt: „Mina olen tee“ (Johannese 14:6) Jeesus ise on tee ausse ja igavesse ellu. Tema juhib meid lõppsihtmärgi poole ja meie teekond lõppeb Tema käte vahel igavikus. Heebrea kiri ütleb meile, et Jeesus „viib kirkusse palju lapsi.“ (Heebrealastele 2:10)

 

Samas, mida ma ei tea, on konkreetne tee, mida mööda Ta meid sinna viib. Keegi meist ei saa olla kindel, milliseks kujuneb meie ülejäänud teekond? See rada on teada vaid Jumalale. Kui ma mõtlen kasvõi omaenda elu peale, siis ma olen olnud sel teel kirkusesse üle 70 aasta. Kogu selle teekonna jooksul on Jumal andnud mulle teatud unistusi, sihte ja visioone, mille poole püüelda. Kuid Jumal pole iialgi näidanud mulle kogu mu teed. Muide, isegi peale kõiki neid aastaid pole ma päris kindel, kuhu mu teekond mind homme viib.

 

Kui Jaakob oli vana, kirjeldas ta oma teekonda vaaraole: "Aastaid, mis ma võõrana olen elanud, on sada kolmkümmend aastat. Piskud ja kurjad on olnud mu eluaastad ja need ei ulatu mu isade eluaastateni nende võõrsiloleku ajal." (1Moosese 47:9) Heebreakeelne tähendus sõnale „kurjad“ viitab rahutustele, tagakiusudele, kurbusele, murele jne.

 

Ma võin samastada end Jakobiga. Minu oma rännakul on olnud teatud perioode, mida ma ei sooviks enam iialgi läbi elada. Loomulikult tänan ma Jumalat kõigi õnnistuste ja imede eest, mida Ta mu ellu on toonud ja olen tänulik usu eest, mida Ta läbi aastate mu sees kasvatanud on. Kuid kui ma peaks elama oma elu uuesti, tahaksin ma juba ette teada, et kõik saab minema hästi. Kuigi ometigi pole see viis, kuidas Jumal tegutseb. Iga uskliku rada tugineb eelkõige vaid usule.