VALA VÄLJA!

Alljärgnev sõna on neile, kes ootavad vastust oma palvetele; kes vajavad abi hädaajal ja kes on valmis ning tahtelised liigutama Jumala südant vastavalt Tema Sõnale.

 

Esmalt, haara kinni lepingulisest tõotusest, mis kirjas Psalmides 46:2 „Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.“ See fraas kergesti leitav viitab „alati ja koheselt kättesaadavusele“. Usk peab hingama kindlustundes, et Jumala Vaim elab sinu sees igal hetkel ja pidevalt nii ööl kui päeval. Ja kuna Ta on seadnud end sisse sinu sees, kuuleb Ta ka igat palvelist mõtet ja hüüdu. Me teame, et kui Ta kuuleb meie palveid, siis Ta ka vastab meile. Püha Vaim on valmis kõigutama taevaid ja maid iga Jumala lapse eest, kes võtab aega, et kiirustamata ja tormamata valada välja oma süda Isa ees. 

 

Järgmisena loe ja usu Psalme 62:6-8. See on Taaveti palve, mis puudutas Jumala südant. Taavet ütleb: „Oota ainuüksi Jumalat ja ära looda abi ühestki teisest allikast. Ainuüksi Tema peab olema su allikaks, lootuseks ja kaitseks. Ainuüksi Tema saab sind varustada jõuga, mis annab jaksu oodata ära oma palvevastused.“ 

 

Kui saa saad täielikult sõltuvaks ainuüksi Issandast – kui sa lõpetad inimestelt abi lootmise ja usud Jumalalt üleloomulikke asju – siis mitte miski ei saa sind kõigutada. Mitte miski ei saa sind solgutada ühest muremülkast teise. Taavet kuulutas: „...ma ei kõigu!“ (Psalmid 62:7)

 

Ja nüüd kogu asja tuum, kõikehaarava palve saladus, mille iga pühak läbi ajaloo omandanud on –  SÜDAME VÄLJAVALAMINE ISSANDA EES. „Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks! Sela.“ (Psalmid 62:9) Jumal kuuleb ja vastab sulle, kui Ta näeb sinu valmidust lülida end välja kogu meediast mõneks ajaks, hüüda Ta poole kogu oma südamest ja valada see välja Tema ees ning usaldada ja uskuda Tema vastustesse.