OLLA TARK NEITSI

„Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad.“ (Matteuse 25:1-2)

 

Kui sa oled aus, siis sa nõustud järgmise Sõnaga: „Jah, see tähendamissõna käib ka minu kohta. Ma olen jäänud laisaks, aga samas ma ei taha saada rumalaks neitsiks, kes jääb kõigest ilma. Ma tahan olla valmis Issanda lähenevaks päevaks.“

 

Kui sina tahad olla tark neitsi, siis on kaks sammu, mida tegema pead. Need on küll lihtsad, kuid samas väga olulised:

 

  1. Muuda Kristus oma mõttemaailma keskpunktiks. Olgu Issand kõigis su mõtetes. Hommikul ärgates sosita Tema nime; õhtul magama heites hüüa mõtteis ja põlvedel Tema nime.   

„Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!“ (Filiplastele 4:8) Olgu see salm aluseks ühele lihtsale palvele, mida paluda läbi kogu päeva: „Jeesus, sina oled tõene, auväärne, õige, puhas, armastusväärne. Sina oled minu Hea Sõnum.“

 

Paulus kirjutab: "Issand tunneb ära tarkade arutlused..." (1Korintlastele 3:20). Jumal talletab kõik sinu mõtted. Ta teab igat hetke, mil sa mõtled Ta peale, mistõttu jaga Temaga julgesti kõiki oma tänumõtteid.

 

  1. Palu läbi kogu päeva: “Issand, ole mulle patusele armuline.”  

See lihtne palve on õliks su lambile. Selle igapäevane palumine valmistab sind ette kohtumaks oma Issandaga. Sa ütled Jumalale: „Isa, ma ei ole väärt, et olla kutsutud sinu nimepidi. Ma vajan sinu armu. Ma saan aru, et ma pole see, kelleks ma end pidasin. Ma arvasin, et ma olen üsna hea inimene, kuid misiganes killuke headust ka minus ei leiduks, sellest pole mingit kasu. Sinu silmis on see kui räbaldunud kalts. Ma tean, et mu head teod ei päästa mind, mistõttu ma vajan su armu. Ma alandun su ette just praegu, Issand, mistõttu ole mulle patusele armuline!“