ÕPPIDES ANDESTAMA ISEENDALE

Minu jaoks on see andestamise juures kõige raskem osa. Kristlastena oleme me üsna aldid olema armulised kogu maailmale, aga üsna kitsid jagama seda iseendile.

Mõelge kuningas Taaveti peale, kes rikkus abielu ja seejärel tappis tolle naise mehe, katmaks kinni oma pattu. Kui see aga siiski esile tuli, parandas Taavet meelt ja Jumal saatis prohvet Naatani ütlema talle: „Su patt on sulle andeks antud!“ Kuid vaatamata teadmisele, et ta on andeks saanud, kaotas Taavet oma rõõmu. Ta palus: „Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-kondid, milled sina oled puruks löönud!...Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne Vaim toetagu mind!“ (Psalmid 51:10,14)

Miks oli Taavet nii murelik? Oli ta ju saanud õigeksmõistetud Jumala ees, omades rahu läbi andestuse tõotuse. Ometigi on täiesti võimalik asjaolu, et su patud on küll kustutatud Jumala Raamatust, kuid mitte sinu enese teadvusest. Taavet kirjutas selle Psalmi, sest ta tahtis saada lahti süütundest oma pattude pärast. Aga ta ei suutnud andestada iseendale. Seetõttu kandis ta andestamatusest kinnihoidmise karistust, mis omakorda röövis ta rõõmu. Sest Issanda rõõm saab meile osaks kui vili tema andestuse vastuvõtmisest.

Olen saanud sügavalt puudutatud Hudson Taylor’i eluloost. Taylor oli üks mõjukamaid misjonäre läbi ajaloo. Jumalakartlik palvemees, kes rajas kogudusi üle Hiina ja selle laiuvates kaugustes. Samas aga teenis ta pikki aastaid ilma rõõmuta. Ta oli mahasurutud omaenese võitluste poolt, ägades oma salajaste igatsuste ja uskmatuse mõtete all.

1869 koges aga Taylor totaalset muutumist. Ta nägi, et Kristuses peitub kõik, mida ta vajab ja samas mitte ükski tema oma pisaraist või meeleparandusaktidest ei suuda vallandada neid õnnistusi tema sees. Taylor mõistis, et on vaid üks tee Kristuse täiuseni: usu kaudu. Iga tõotus, mille Jumal oli kellelegi andnud, nõudis usku, mistõttu Taylor otsustas oma usu üles õhutada, aga seegi püüe osutus asjatuks. Lõpuks, oma elu ühel pimedamail tunnil, andis Püha Vaim talle ilmutuse: usk ei tule mitte läbi pingutuste, vaid läbi Jumala tõotustel hingamise. Selles peitub Kristuse õnnistustest osasaamise saladus. 


Taylor andestas iseendale need patud, mille kohta Kristus oli öelnud, et need on heidetud mere kõige sügavamasse põhja. Ja kuna ta hingas Jumala tõotustes, oli ta võimeline muutuma ka rõõmsaks sulaseks, kes pidevalt heitis kõik oma mured Issanda kanda.