IGA SÕNA JA TÕOTUS TÄITUSID

Ühel pimedaimal ja raskeimal ajal oma elus tundis Joosep end üksikuna, olles täiesti valmis loobuma oma unistustest ning seades samal ajal küsimärgi alla oma eksistentsi Jumalas. Kui korraga tuli kutse ühelt vaarao valvuritelt: „Joosep! Sea end korda – vaarao kutsub sind!“ Ma usun, et sel hetkel tuli Jumala Vaim võimsalt Joosepi üle ja ta süda põksus ärevusest, sest ta oli kohe kohe teada saamas, milleks kõik see eelnev oli tegelikult vajalik olnud.

Eeldatavasti mõtles ta habet ajades ja juukseid kammides, et: „Nüüd on Jumala tõotuste täitumise aeg käes. Nüüd võin olla kindel, et tõesti kuulsin õigesti Ta käest! Saatanal pole olnud mingit meelevalda ja mu elu pole raisku läinud. Jumal on hallanud seda kõike kogu selle aja vältel!“

Ja mõne hetke pärast seisiski ta vaarao palge ees, pannes hoolega tähele tolle unenägu. Joosep andis sellele ka tõlgenduse, rääkides saabuvatest nälja-aastatest ja sellest, et vaarao peab kokku koguma ja hoiule panema kogu rahva viljavarud. „Ja nüüd vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptusemaa üle.“ (vt. 1Moosese:41). Vaarao vaatas ringi ja pöördus siis Joosepi poole, öeldes: „Sina! Joosep! Ma panen sind teiseks valitsejaks enese järel ja ainuüksi minul on rohkem võimu kui sul. Sina ole selle kõige ülevaatajaks!“

Kui kiiresti oli kogu olukord muutunud! Ja saabus päev, mil Joosep seisis oma vendade ees, öeldes: „Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus.“ (1Moosese 50:20). „Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele. Niisiis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal, ja tema on mind pannud vaaraole isaks ja isandaks kogu ta kojale ning valitsejaks kogu Egiptusemaale.“ (1Moosese 45:7-8).

Armas Jumala püha, üsna pea mõistad sinagi, milleks kõik su praegused põletavad katsumused vajalikud olid. Jumal täidab oma tõotuse, mille Ta sulle kord andis ja korraga on kõik nii selge. Sa näed, et Ta ei hüljanud sind kunagi, kuid Ta pidi viima sind läbi selle teekonna, et treenida sind, valmistada sind ette ja õpetada sind usaldama Teda kõiges. Ta on planeerinud ette ühe aja, mil kasutada sind ja see aeg on alles ees!