JUURDUNUD JA KINNITATUD ARMASTUSSE

“Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.” (Efeslastele 3:17-19).

Juurdunud ja kinnitatud tähendab siin „enesele sügava ja kindla aluse rajamist, mis tugineb teadmisele ja arusaamisele Jumala armastusest sinu vastu.“ Ehk teisisõnu, teadmine Jumala armastusest sinu vastu on fundamentaalne tõde, millele kõik ülejäänud tõed rajada! Siinkohal näide selle kohta, millele jumalakartus rajatud on. Tõeline jumalakartus oli ei ole hirm selle ees, et Jumal su koheselt maha lööb, kui mõne väikese süüteoga vahele jääd. Pigem on see hirm Tema pühaduse ees ja selle ees, mis saab neist, kes armastavad pimedust enam kui valgust.

Kristlased, kes elavad süütunde, hirmu ja hukkamõistu all, ei ole „juurdunud ja kinnitatud“ Jumala armastusse. Meie Taevane Isa saatis oma Poja surema meie pattude ja nõrkuste eest. Ja seni, kuni sa ei mõista ega tunne täielikult Tema armastust enese suhtes, ei saa sul ka iialgi olla püsivat või stabiilset alust! “Et te suudaksite…tunda Kristuse armastust…” (Efeslastele 3:18-19). Kreekakeelne tähendus sõnale mõistma või ära tundma on „innukalt kinni haarama“. Apostel Paulus tahab, et sa haaraksid kinni sellest tõest ja muudaksid selle oma kristliku elu aluseks. Ta tahab, et sa sirutaksid oma vaimulikud käed ja ütleks: „Ma hoian sellest kinni!“

Võib-olla oled sa kimpus mõne kiusatusega, millest sa ei suuda kuidagi vabaks saada. Või võib-olla sa kannad endaga pidevalt kaasas üht tunnet, et sa ei saa iialgi olema piisavalt hea ja sa oled väärtusetu. Sul on hirm, et Saatan niidab su jalust ja sa valmistad Jumalale pettumuse.

Kuid täna on päev, et äratada end üles Jumala armastuse suhtes! Minu palve on, et seda sõnumit lugedes miski sähvataks sügaval su südames ja sa oleks võimeline ütlema: „Sul on õigus, vend Dave. Jutt käib minust, kuid ma ei taha enam elada nii!“ Minu palve on, et see tõde jõuaks sulle kohale – et see avaks su silmad ja aitaks sul siseneda täiesti uude reaalsusesse täis rõõmu ja rahu oma igapäeva elus koos Jumalaga.