KUULETUDES JUMALA HÄÄLELE

Kui sina vajad juhiseid – kui sa arvad, et oled valmis tegema mida iganes Ta sinult palub – siis luba mul küsida midagi: „Oled sa valmis rahutuks tegevaks sõnumiks; raskusi või hülgamist kaasatoovaks ülesandeks; eluks, mis tugineb vaid usule ja kus puudub igasugune garantii julgustusele või toele väljaarvatud see, mis tuleb Püha Vaimu käest?“

Just selline lugu juhtus Jesajaga! Prohvet kuulutas vabatahtlikult: „Saada mind, Issand!“ ja Jumal saatis ta raskele ning katsumusi täis missioonile! Ja tema ütles: "Mine…Tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks…!" (Jesaja 6:9-10). Sõna, mille Jesaja sai, polnud just kõige ülevam! Otse vastupidi – see pidi muutma ta vihatuks ja ebapopulaarseks. Issand ütles talle: „Mine ja paaduta need, kes keelduvad kuulmast minu kõnet! Sulge nende silmad ja kõrvad!“

Kui sina tahad tunda Jumala häält, pead sa olema valmis kuulma kõike, mida Ta ütleb! Jumal ei ütle kunagi: „Mine!“, enne kui Ta pole küsinud: „Kes läheb?“. Ta tuleb su juurde ja küsib: „Oled sa valmis tegema kõike, mida ma sul palun ja tegema seda minu viisil? Oled sa valmis panema maha oma elu?“

Kui ma aastaid tagasi Jumalalt juhtnööre palusin, ütles Issand mulle väga selgelt: „Mine tagasi New Yorki!“ See oli minu jaoks kõige ebamugavam sõnum üldse! Ma olin valmistunud pensionile jääma. Olin valmis hakkama kirjutama raamatuid ning kõnelema valitud paikades, mistõttu mõtlesin endamisi: „Issand, minu parimad aastad seal on juba möödas. Anna mulle nüüd ometi aega hingata!“

Jah, me tahame küll kuulda Jumala häält, kuid kuulda seda mugaval viisil! Me ei taha, et see raputaks meid. Kuid samas, miks peaks Jumal andma meile juhtnööre, kui Ta ei saa olla kindel selles, et me Talle kuuletume?

Aabraham õppis kuulma Jumala häält seeläbi, et ta kuuletus kõigele kuuldule niipea kui seda kuulis! Jumala sõna talle puudutas oma poja Iisaku ohverdamist (vt. 1 Moosese 22:2). Aabraham tegutses selle sõna põhjal ja tema kuulekus muutus magusaks aroomiks, mis puudutas kogu maailma: „Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!" (1 Moosese 22:18).