IGAVIKU AARDED

Sa ei saa lahutada Jumala varustatust Tema armastusest, mis on seotud juba meie jaoks valmis pandud külluslike rikkustega. Ta on valmistanud oma varustuse iga meie kriisiolukorra jaoks, aitamaks meil elada võidukalt igal ajal!

Olin juba nädalaid palunud järgmist palvet: „Issand ma tahan tunda sinu südant. Mul pole võimalik saada ilmutust sinu armastuse kohta ühestki minu raamatukogus olevast raamatust ega isegi kõige pühama mehe käest, kes eales maa peal elanud. Ma võin seda saada vaid sinu käest. Ma igatsen oma isikliku ilmutuse järele sinu armastusest minu vastu ja seda otse sinu südamest! Ma tahan seda näha nii selgelt, et see muudaks minu eluviisi ja teenistust.“ Seda palvet paludes ma ei teadnud, mida oodata. Tormab see ilmutus Tema armastusest mu südamesse kui suur auline hoovus? Või ilmub see nii võimsa nägemusena, et võtab mu hingetuks? On see ehk tunne, mis paneb mind tundma end väga erilisena Ta silmis või hoopis üks puudutus Temalt, mis on nii ehe, et muudab mind igaveseks? Ei. Jumal kõnetas mind läbi ühe väga lihtsa salmi: „Sest nõnda on Jumal…armastanud…et Ta andis…“ (Johannese 3:16). Tema armastus on seotud Tema auliste rikkustega – Tema rikkaliku varustusega meie suhtes!

Piibel ütleb, et meie armastus Issanda vastu väljendub meie sõnakuulelikkuses Talle. Kuid Tema armastus meie vastu väljendub hoopis teisel moel – Tema andmises! Sa ei saa tunda Teda armastava Jumalana enne, kuni pole näinud Teda andva Jumalana. Sest Jumal armastas meid nii väga, et Ta investeeris oma Poega Jeesusesse kogu Isa au, aarded ja rikkused ning andis Ta seejärel meile! Kristus on Jumala kingitus meile.

„Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada.“ (Koloslastele 1:19). „Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea.“ (Koloslastele 2:9-10). Ehk teisisõnu: Temas peitub kogu varustatus – kõik, mida sa vajad!

Väga vähesed kristlased võtavad aega, et omistada kõik see, mille Jumal on neile tasuta valmis pannud. Me miskipärast ei võta neid omaks, mistõttu sageli need rikkused, mis on peidus Kristuses, jäävadki kasutamata! Millise šoki osaliseks me küll saame, kui ükskord igavikku jõuame! Sest siis näitab Jumal meile kõiki neid rikkusi, mille Ta oma armastuses meile valmis seadis, kuid mida me iialgi ei kasutanud.