JOOSEP VASTAS JUMALA VAIMU KUTSELE

Jumala Vaim on alati kutsunud inimesi enese ligi – pühaduse, südame puhtuse ja eraldatud elu juurde – ja iga põlvkonna seas on üks käputäis, kes ka vastab sellele kutsele. Joosep tegi seda väga varases nooruses. Tema kümme vanemat venda said samuti kutse alistuda ja elada õigluses, kuid nemad otsustasid jääda maailma.

Vähemalt kahel korral said kõik Jaakobi pojad osa Jumala Vaimu selgest kutsest. Esimene kord oli siis, kui Jaakobehitas altari Iisraeli Jumalale (1Moosese 33:18-20). Ta kutsus oma pojad sinna altarile ülistama koos iseendaga; kummarduma Issanda ette ja järgima Teda, kuid Joosepi vennad pöördusid hoopis kättemaksu ja verevalamise teele. Teine kord, mil Jumal neid kümmet venda väga selgelt kutsus, oli Peetelis. Jaakob teadis, et ta pojad on seotud ebajumalate kummardamisega, olles hüljanud Jumala kutse pühale ja õigeksmõistetud elule, mistõttu ta hoiatas neid:"Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastageendid ning vahetage riided! Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin." (1 Moosese 32:2-3).

See on üks selgemaid kutseid kogu Jumala Sõnas üldse! Fraas „vahetage oma riided“ tähendab heebrea keeles vaimulikku ja moraalset südame ja mõtete puhastamist. Ja väliselt Jaakobi pojad isegi alistusid: „Siis nad andsidJaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad jakõrvarõngad…“ (1Moosese 32:4), kuid nende meeleparandus oli vaid väline – nende süda jäi tegelikult muutmata ja nad pöördusid koheselt tagasi oma mässumeelsuse, vihkamise, kadeduse ja tülitsemiste juurde!

Kuid Joosep erines oma vendadest: tema meeleparandus lähtus otse südamest. Ta vastas Jumala Vaimu kutsele ja otsustas täiega järgida Jumalat. Keset õelust ja kurjust täis keskkonda, säilitas Joosep oma puhta südame ja puhtad käed.

Joosep saadeti välja karjamaale aitamaks oma vendi kanda hoolt pere karjade eest. Kuid ta kurvastus peagi, kuna ta vennad kõnelesid ja elasid nagu viimsed kui paganad! Ta puhas süda sai murtud täna omaenda peres valitsevale kurjusele. Ja Joosep kandis isale ette nen dehalva kuulsuse. (1Moosese 37:2), Joosep puistas oma südant isa ees, öeldes: „Isa, sa ei kujuta isegi ette, kuidas nad elavad. Nad räägivad su Jumala vastu ja kurvastavad Teda!“

Üks Joosepi pataljoni tunnustest on see, et nad kurvastavad patu pärast! Nad on hüljanud kõik ebajumalad ja on täiega armunud Jeesusesse; nende südamed on süüdatud pühadusest! Nad näevad üle maa vohavat pattu, kuid veelgi enam tunnevad kurvastust patu pärast, mis valitseb koguduses. Ja nad hüüavad kogu hingest: „Oo Isa, vaata ometi, mis toimub su laste keskel!“ Kui sina kuulud ka sellesse viimsete aegade pataljoni, siis sa ei saa vaadata patule läbi sõrmede. Pigem peaks su sees midagi tõusma ja ütlema: „Oo Jumal, ma ei kannata seda, mida sinu nimele tehakse!“ ja sa hakkad palvetama. Mitte inimeste vastu, vaid deemonlike jõudude vastu, mis on sillutanud tee Jeesuse Kristuse kogudusse!