JOOSEPI SUURIM KATSUMUS – JUMALALT SAADUD SÕNA!

„Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks…kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks.“ (Psalmid 105:17, 19). Joosep koges mitmesuguseid katsumusi ja proovilepanekuid, kuid tema suurimaks väljakutseks osutus sõna, mille Jumal oli talle andnud!

Mõelge korraks kõigele, millest Joosep pidi läbi minema: vaid 17-aastasena kooriti ta täiesti paljaks ja visati pimedasse auku, et ta surnuks näljutada. Tema kalgi südamega vennad vaid naersid ta armu saamise palvete üle ja müüsid ta ismaeliitidest kaupmeestele maha, kes viisid ta Egiptuse orjaturule ja müüsid ta omakorda tavaliseks orjaks.

Ometigi polnud Joosepi suurimaks katsumuseks hüljatus oma vendade poolt või isegi inimväärikuse alandamine, kogedes nii orja staatust kui vangipõlve. Ei! Mis Joosepit tegelikult segadusse ajas ja täiega proovile pani, oli selge sõna, mida ta oli kuulnud Jumalalt! Jumal oli ilmutanud talle läbi unenägude, et talle saab osaks suur võim, mida ta saab kasutada Jumala auks. Et tema vennad saavad kord kummarduma tema ees ja et temast saab paljude inimeste võrratu päästja.

Ma ei usu, et ükski neist tõotustest oleks tähendanud suurt ego laksu Joosepi jaoks. Ta süda oli nii Jumalas kinni, et pigem muutis see sõnum ta alandlikuks oma tuleviku ees: „Jumal, sa oled pannud oma käe mu üle, et lasta mul olla osa sinu suurest ja igavikulisest plaanist.“ Joosep oli õnnistatud ainuüksi teadmisest, et ta saab mängima tähtsat rolli Jumala plaani täitumisel! Kuid Joosepi eluolukorrad olid täielikus vastuolus kõige sellega, mida Jumal oli talle südamele pannud. Hoopis tema oli teener, kes pidi kummardama teisi! Kuidas sai ta üldse uskuda, et päästab ühel päeval suuri rahvahulki, kui oli ise tegelikult ori? Eeldatavasti mõtles ta: „See pole üldse loogiline! Kuidas saab Jumal juhtida mind vangikongi ja unustusse? Jumal ütles, et õnnistab mind, kuid taolistest asjadekäigust ei rääkinud Ta sõnagi!“

Joosep teenis 10 aastat ustavalt Pootifari kojas, kuni saabus aeg, mil temast saadi valesti aru ja ta kohta räägiti valesid. Tema võit kiusatuse üle magada Pootifari naisega kupatas ta hoopis vangikongi. Need olid kindlasti ajad, mil ta esitas endale raskeid küsimusi: „Kas ma kuulsin ikka õigesti Jumalalt? Ega mu enese uhkus ometigi neid unenägusid mõjutanud? Oli ehk mu vendadel õigus? Võib-olla kõik need asjad juhtuvad selleks, et korrigeerida mind mõne isikliku iha tõttu?“

Mu armsad, on olnud aegu, kus Jumal on mullegi näidanud asju, mida Ta minu jaoks soovib – nii jumalariigi töö, teenistuse kui kasulik olemise suhtes. Ometigi, iga mu olukord oli täiesti risti-vasta Tema öeldule ja ma mõtlesin endamisi: „Oh Jumal, see ei saanud vist küll sinust olla. Ju mu omaenda liha rääkis.“ Jumala poolt antud sõna pani mind proovile, kuid Jumal on andnud meile oma tõotused ja me võime uskuda neisse kõige täiega! Kõigisse neisse!