JUMAL ON TEGEMAS UUT

Kui sageli oled sa kuulnud kristlasi ütlevat: „Jumal on tegemas uusi asju oma koguduses“? Nende „uute asjade“ all võib pidada silmas ärkamist, Püha Vaimu väljavalamist ja külastusi või Jumala liikumist. Samas aga sureb see „uus asi“ üsnagi kiirelt välja. Ja kui see on kord hääbunud, on seda üsna raske uuesti leida. Selliselt vaadatuna võib jääda mulje, et ju see siis polnudki Jumalast. Muide, kristlastest sotsioloogid on jälginud mitmeid selliseid külastusi ja avastanud, et taoliste sündmuste keskmine eluiga on umbes 5 aastat. Mina isiklikult usun, et Jumal on tegemas uusi asju oma koguduses just praegu. Samas aga ei leia seda võrratut Vaimu tööd vaid ühest kohast, aga ülemaailmselt.

Jumal ei alusta oma koguduses ühegi uue asjaga enne kui vana pole lõpule viidud. See piibellik printsiip, mis on kehtinud kiriku ajaloos läbi sajandite ja mida võib leida nii Vanas kui Uues Testamendis, valitseb iga Jumala tõelise liikumise üle. Ehk nagu Jeesus ütles: värsket veini ei saa panna vanadesse lähkritesse. (vt. Markuse 2:22).

Seda vanade asjade lõpetamise printsiipi enne uute asjade esilekerkimist mainitakse esimest korda Vanas Testamendis, kus jutt käib Siilo linnast. Jumal alustas oma püha tööga selles linnas kohtumõistjate ajastul (vt. Kohtumõistjate raamat 18:31). Siilo, kus asus ka Jumalale pühendatud pühapaik, oli kõikvõimalike religioossete tegevuste keskuseks tolleaegses Iisraelis.

Nimi Siilo tähendus on: „see, mis kuulub Issandale“. See räägib asjadest, mis esindavad Jumalat ja peegeldavad Tema olemust ning loomust. Jumal kõneles oma rahvaga Siilos; samuti oli see paigaks, kus Saamuel kuulis Jumala häält ja kus Jumal ilmutas oma tahet talle (vt. 1 Saamueli 1).
Jumal aga lõpetas oma kõnelemise Siilos tänu sellele, et preestrid olid muutunud laisaks ja kogu linn oli korrupeerunud. Jumal ütles Saamuelile: „Siilo on nii rüvetunud ega esinda enam seda, kes ma oma loomult olen. See koda ei ole enam minu oma. Ma olen lõpetanud sellega.“ Seega, Issand eemaldas oma ligiolu sellest pühakojast ja kirjutas selle uksepiidale „Iikabod“, mis tähendab „Issanda au on lahkunud“.

Jumal tegi täieliku lõpparve vanaga, kuid taaskord – alustas ka uue looga. Peale seda sai Jeruusalemma tempel tuntuks kui „Issanda koda“, kus Jumal ka kõneles oma rahvaga.

„Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2 Korintlastele 5:17).