HISKIJA – MEES, KES VÕITIS SURMASUU!

„Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: "Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks! Siis Hiskija…palus Issandat.“ (Jesaja 38:1-2).

Hiskija oli kuningas, kes nautis võidurõõmu.
Pääsenud Jumala ime läbi
kuningas Sanheribi sõjaväe käest.
Ta oli rikas ja tuntud.
Kui aga haigus teda jalust niitis,
viies teda silmitsi surmaga,
hoiatas prohvet:
„Ole valmis surema,
sest sinu aeg on läbi.“
Kuid kuningas armastas elu,
mistõttu ta pööras oma näo seina poole
ja hüüdis ning palus Jumalat
uue võimaluse eest elule.
Jumal kuulis ja kinkis talle 15 aastat.
Kuidas aga peaks üks inimene elama,
kes on saanud võidu surma üle?
Nõnda nagu paljud teisedki,
kes on seisnud silmitsi surmaga.
Kas mitte elama igat päeva tänutundes,
pühendades end alandlikult
nii Jumala kui ininkonna heaks?
Kuid inimlik loomus ei arva nii.
Kuningas hakkas kummardama iseenda väärtust.
Ta uppus materialismi mülkasse,
uhkeldades oma varaga kõigi võõraste ees.
Prohveti teine sõnum puudutas
kohtumõistmist tema järeltulijate üle
nende uhkuse ja tänamatuse pärast.
Ja kui palju on tänapäevalgi inimesi,
kellele antud veel üks võimalus elada;
kuid seda vaid selleks,
et kulutada see vaid isekatele ambitsioonidele,
millel pole mingit väärtust.
Igavik paljastab kord kõik,
kelle jaoks oleks parem olnud surra
kui et põgeneda nüüd karistuse eest.