JUMAL KIRJELDAB OMA ARMASTUST OMA LASTE VASTU

Jumal kirjeldab end järgmiselt: „Mina õpetasin Efraimi (Iisraeli) käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.“ (Hoosea 11:3)

Originaalversioonis kõlab see salm järgmiselt: „Ma tulin nende juurde keset nende meeleheidet ja hoidsin neid hellalt keset raskeid ja karme paiku. Ma hoidsin neid oma kätel kui põetaja!“ Kuid Hoosea 11:7 ütleb: „Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda…“ See sõna kalduvus viitab pingete ja kahtluste all kõikumisele. Iisrael polnud kindel Jumala armastuses ja hoolitsuses iseenda suhtes, mistõttu Jumal ütles Hooseale: „Mu rahvas kahtleb minu armastuses nende vastu. Nad tegelikult ei tunnegi mind ja on ebakindlad minu armastuses!“

Ja see vastas tõele! Iisrael ei uskunud, et Jumal võiks endiselt armastada neid. Nad olid abielurikkujad, tagasilangejad ja kahtlejad, mistõttu eeldatavasti mõtlesid nad: „Oleme tõmmanud Jumala pahameele eneste peale. Oleme teadlikult pattu teinud, mistõttu Ta kindlasti mõistab me üle kohut!“ Kuid Jumal ütles: „Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim…? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus.“ (Hoosea 11:8).

Pane tähele Tema kinnitavaid ja tervendavaid sõnu iseenda kohta: „Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.“ (Jesaja 57:16). Issand ütles: „Kui kõik, mida sa minus näed, on viha, ei peaks su vaim vastu, sest see oleks liiga palju kanda su jaoks!“

„Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane, ent tema käis taganejana omaenese südame teed. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda; ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huultevilja.“ (Jesaja 57:17-18). Kas see kõlab sedamoodi, nagu Jumal annaks alla oma laste suhtes, kui need on eksinud?

Oled sa ehk minemas läbi sügavate vete praegu? Siinkohal ei pea ma tingimata silmas kiusatusi või katsumusi. Pigem räägin olukordadest, mis on su teele ootamatult sattunud ja sa ei suuda mõista, miks? Tuuled ja tormid käivad sust’ üle ja olukorrad on raskemad kui sa kanda suudad. Nad tulevad sinuga kaasa nii su koju, kogudusse, tööpaika kui kuhu iganes mujale. Kuid Jumal tahab sind kanda läbi! Ta tahab taastada sinu vaimse tervise! Kui sa vaid suudaksid hetkel uskuda, et Ta armastab sind vaatamata sinu põikpäisusele ja et Ta soovib näidata end sulle kui Jumalikku hoidjat, on sellest juba rohkem kui küll!