SÜDAME KÜLLUSEST LÄHTUVAD SÕNAD

Millal iganes ma lapsena midagi ulakat ütlesin, pesi ema mu suu seebiga puhtaks. Kuid mitte suu polnud see, mis vajas puhastust, vaid hoopis mu süda! Sest suu räägib ainult sellest, mida süda täis. Need on Jeesuse enda sõnad, kelle sõnul mõtlematud, kurjad ja sobimatud sõnad lähtuvad vaid mittepuhtast südamest.

Usklikena pole me võtnud Issanda sõnu keele talitsemise kohta tõsiselt. Tema jaoks on see aga südameasi! Sest minu hoolimatu sõnavara ei kahanda ainuüksi minu vaimulikkust, aga paneb mind ka silmitsi seisma tõsiasjaga, et mu süda pole puhas. Seetõttu, kui ma räägin kedagi taga, teen rumalaid nalju, tõmban kellelegi vee peale või tõstan oma häält ja karjun oma pereliikmete peale, peaksin ma küsima iseendalt: „Mis laadi musta ja räpast jama on mu sisse veel jäänud, mis paneb mind nõndaviisi rääkima?“ Ma pean katsuma oma südame läbi ja küsima: „Kust see kõik tuleb? Mu sees peab olema midagi, millega ma pole veel tegelenud, sest vastasel korral ma ei räägiks nii. Miks ma klatšin? Miks ma lasen hoolimatutel, haiget tegevatel sõnadel tulla üle oma huulte? Millised püünised hoiavad mu südant ikka veel ikkes?“

Jeesus rõhutab selle teema tõsidust, öeldes: „Kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.“ (Matteuse 12:34-35). Jeesus ütleb siin: „Kui sa oled hoolimatu oma sõnade suhtes – norid, virised, hädaldad, räägid taga – siis on sul tõsised südameprobleemid! Su süda pole õige Jumala ees ja see probleem on väga sügav. Sinu sisse on jäänud mõned vaenlase varamud, nõnda, nagu maolgi on mürgikotid oma lõugade taga. Seetõttu, kui sinust lähtub surmavat mürki, on see tingitud sellest, et need mürgikotid pole tühjaks lastud!“

Millal iganes ma lasen millelgi ebapuhtal tulla üle oma huulte, pean ma peatuma ja ütlema Issandale: „Isand, tundub, et mu südames on endiselt mõni kadeduse või himu juur. Seetõttu kaevu palun sügavale mu südamesse ja juuri välja kõik kibestumise, uhkuse ja kõige muu juured, mis sealt leiad!“ Jumal tahab jõuda selle kurjani sinu südames; selle mürgikotini, mis varjul sinu sees! Ta tahab juurida selle välja ning tervendada sind täiesti!