KUIV MAA

Jumala nõue on, et meie tee peale läbi Kõrkjamere jääks ka kuiva maad. Tema tahe oli, et „Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere!“ (2Moosese 14:16). Hämmastaval kombel kasutab Jumal seda sama fraasi neljal korral, öeldes oma rahvale, et: „Te lähete üle, tehes seda läbi kuiva maa.“ Me näeme seda sama fraasi ka siis, kui iisraellased olid minemas Kaananimaale. Teel tõotatud maale ületasid nad Jordani läbi kuiva maa.

Lihtsamalt öelduna tähendab kuiv maa üht teed. Ja kui sa sellel käid, siis järelikult oled sa minemas kuhugi. See ei tähenda jalge alt pinnase kaotamist või tagasikäiku, vaid seda, et see kuiv maa on Jumala plaan, Tema töö sinu elus ja platvorm imede kordasaatmiseks. Sa oled liikumas ühe ilmutuse poole; uue võidu poole Kristuses ja millegi suurema poole.

Piibel kinnitab seda. Pange tähele, kus vaarao ja tema sõjavägi kaotasid lahingu: Jumala poolt antud kuival maal. See kuiv maa on just see paik, kus Saatan tuleb sind ründama. Ta tahab rünnata sind just siis, kui sa kõige nõrgem oled. Samas aga on see just see sama kuiv maa, kus Issand eemaldab Saatana vägedelt ja võimudelt nende „sõjavankrite rattad“. „Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele; ei jäänud neist üle ühtainsatki.“ (2Moosese 14:28).

Jumal ütleb meile tegelikult järgmist: „Ma tahan õpetada sind liikuma usus – mitte selles, mida sa kuuled või näed, vaid just seal, kus sa oled kõige kuivema koha peal. Ma tahan, et sa oleksid kindel, et isegi kui sa ei kuule mu häält või ei näe, mis on ees ootamas – kui sa oledki seal oma kuivas paigas – et ma siis ometigi olen sind juhtimas kuhugi.“ Jumal on tõotanud muuta me põuased maad värsketeks allikateks. „Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen neid…Ma panen jõed voolama viljatuil künkail ja allikad orgude põhjas; ma muudan järveks kõrbe ja veelätteiks põuase maa.“ (Jesaja 41:17-18).

Armas Jumala püha, oled sa selles kuivas paigas? Jumal ütleb sulle: „Üsna peagi näed sa lõikust! Seal, kus kunagi oli kuiv maa, saab peagi puhkema elu su jalge ees. Ja mina olen selle loonud! Püsi paigal ja vaata, mida mina su heaks seal kuival maal teen.“