PÜHA TÕE TORKAVAD NOOLED

Ma usun, et Jumal peab meis saatma korda ühe töö enne, kui võime haarata kinni Tema lepingu tõotusest. Milles aga seisneb kõik see eelnev töö, millest kõik ülejäänud sõltub? Jeremija ütleb meile: „…ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust.“ (Jeremija 32:40). Jumala eelnev töö meie sees enne lepingu pärandit, on panna oma kartus me südameisse Püha Vaimu töö läbi.

Jeremija räägib siin Jumala uue lepingu juurde kuuluvast varustatusest, mitte vana lepingu omast. Samuti annab Jumal meile väga selgelt teada, kuidas see lepingu esmane töö käib. „Ja ma annan neile südamesse minu kartuse.“ Sellega ütleb Ta meile, et me ei saa jumalakartust kuidagimoodi ise üles õhutada, tehes seda kas käte peale panemise läbi või kõigest väest ise pingutades. Ei! Ainukene viis, kuidas see püha töö saab tehtud me sees, on läbi selle, kui Jumala Vaim seda ise teeb. Jumal ütleb meile selles piiblilõigus: „Ma saan tegema imelisi asju te sees. Ma saadan omaenda Püha Vaimu, et see elaks teie sees ja kingiks teile uue südame. Tema annab teile väe, et surmata kõik lihalikud teod ja Tema on see, kes juhib teid täielikku vabadusse patust. Lõppeks aga suunab Ta teid tahtma ja täitma minu head tahet.“

„Küll aga on üks töö, mida minu Vaim peab tegema su sees enne seda kõike. Ta paneb su sisse tõelise jumalakartuse patu suhtes. Ta juurutab sinusse eheda aukartuse minu pühaduse ees, et sa ei taanduks minu käskudest. Sest vastasel korral juhib patt sind alati rappa.“

Kõige lihtsamalt öeldes – Püha Vaim muudab meie vaatenurka patule. Ta teab, et seni, kuni me võtame oma pattu kergelt, ei saa me kunagi tõeliselt vabaks. Kuid, kuidas siis Püha Vaim seda teeb? Kasutades Jumala patutunnetusele toovat Sõna – püha tõe torkavaid nooli.