RAVI USKMATUSE VASTU

Lappasin läbi erinevaid materjale ja leidsin terve nimekirja moodustest, kuidas „ravida“ uksmatust, kuid ükski neist asjust ei puudutanud mind. Seetõttu palusin Jumalalt midagi lihtsamat ja Ta andis mulle kaks mõtet, kuidas saada lahti uskmatusest oma südames:

1. Haara kinni igast oma hirmust, murest ja koormast ning vii need kõik Jeesuse ette, jättes need Tema kanda! „Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7).

Mu armsad, see on Jumala isiklik kutse teile. Tema palve on: „Anna see kõik mulle! Ära kanna seda enam tundigi rohkem. Ma hoolin kõigest, mis sinuga toimub ja olen samas piisavalt suur, et kanda hoolt selle eest!“

Hiljaaegu tagasi helistas üks inimene, kes oli väga raskes seisus ja palus julgustuse sõna. Kuid ma olin sel päeval niigi ülekoormatud ja tundsid, et ei suuda kanda veelt üht koormat, mistõttu ütlesin talle: „Anna andeks, aga sa pead helistama mõni teinekord. Mul on hetkel liiga palju tööd.“ Tänu Jumalale, et Tema ei ole kunagi liigselt koormatud! Tal pole kunagi liiga palju tööd! Ta õlad on piisavalt tugevad, et kanda kõigi oma laste koormaid! Seetõttu Ta julgustabki meid takka, öeldes: „Andke see kõik mulle!“

„Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!“ (Psalmid 55:23). Käi oma nimekiri kohe praegu läbi, öeldes: „Jumal, ma annan Sulle selle, selle ja selle. Ma annan sulle selle koorma, selle mure, selle suhte ja selle probleemi.“ Ja seda tehes ole täiesti kindel, et Ta hoolib sellest kõigest!

2. Astu täies usus välja kirjapandud Jumala Sõnale. Võta vastu Jumala väljakutse elada Tema Sõna kohaselt!

“Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust." (Matteuse 4:4). Sa pead olema võimeline ütlema: „Ma kas elan või suren tuginedes Jumala Sõnale enda suhtes!“

Luba mul küsida: kuidas on võimalik, et me usaldame Tema Sõna oma igavese pääste osas, kuid mitte oma igapäeva vajaduste ja murede osas? Me võime uskuda Teda ka kõige raskemategi asjade osas! Miks on meil näiteks raske uskuda Tema abisse, juhtimisse ja väesse patu üle? “Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.” (Juuda 24). Jumal on seda kõike tõotanud sulle, mistõttu lase Temal kanda kõiki koormaid ja hoida sind! Mine Jumala ette ja pane Ta Sõna proovile. Ütle Talle, et sa paned oma elu kaalule selle pärast! Näita Talle, et sa usud ja usaldad iga Tema sõna ja saa õnnistatud!