TÄIDETUD LOOTUSE, RÕÕMU JA RAHUGA!

Kui sa tahad kogeda Jumala rahu oma elus, pead sa loobuma teatud asjade tegemisest:

  • Sa pead lõpetama peamurdmise selle üle, kuidas küll Jumal kõik asjad välja töötab.
  • Sa pead lõpetama muretsemise ja närvitsemise: „Ärge muretsege ühtigi…“ (Fil.4:6).
  • Sa pead lõpetama Jumalale omapoolsete arvamuste avaldamise selle kohta, mis sinu meelest on sinu jaoks parim.
  • Ja mis kõige olulisem: sa pead lõpetama arvamise, nagu sa oleksid üks suur hädapätakas ja et sa pole meelepärane Jumalale!

Saatana üks suurimaid lõkse röövimaks kristlaste rahu, on veenda neid selles nagu nad peaks omast jõust pingutama selle nimel, et olla meelepärased Jumalale. Mind ründab ta sellega pidevalt!

Vahel, kui vajan üht vaikset paika, kus paluda, hüppan autosse ja sõidan mõnda kõrvalisse paika. Võin kiita Jumalat ja nautida Tema ligiolu, silmitsedes samas rohelisi põlde või metsi. Kuid siis sähvatab mulle pähe mõte, et ma ei teegi midagi kasulikku Issanda heaks!

Mu palved kõlavad millegi sellise sarnaselt: „Issand, ma ei tee just eriti palju su Kuningriigi heaks. Kõik, mida ma teen, on see, et ma palvetan, saan sõnumeid jutluste tarvis ja käin kirikus ning jutlustan. Kogu maailm on teel põrgusse ja mina ei liiguta lillegi su heaks!“

Oled sa kunagi kogenud taolisi mõtteid? Sa teed kõik, mis võimalik, et olla meelepärane Jumalale ja ometigi ei tunne sa end pühana. Mina tunnen end vaevu pühana ja see kehtib isegi mu parimatel aegadel – isegi siis, kui jutlustan täieliku Püha Vaimu võidmise all! Sa võid nüüd öelda: „Sina, vend David? Sa tunned aegajalt, et su töö Issanda silmis on tühine?“ Just nii! Saatan lihtsalt sõidab sisse ja paneb meid kõiki tundma end väärtusetute ja tühistena. Ja neile kohutavatele tunnetele järgi andes kaotamegi oma rahu!

Pane tähele Pauluse palvet meie eest: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Roomlastele 15:13).

Uskuge Tema headusesse. Uskuge Tema armastusse ja halastusse. Ärge süüdistage Teda selles, otsekui Ta oleks pahane ja vihane te peale või et ei räägi teiega. Las Tema rahu valitseda te südameis ja üle kogu te elu!