OLE VALMIS SUREMA

Sõlmides uue lepingu, kohustas Jumal end omaenese vande kaudu varustama meid kõige toimiva väe ja jõuga, täitmaks igat lepingu nõuet ja punkti. Seega, kui Jumal ütleb: „Ma teen seda“, on meie asi usus vastata: „Las see sündida!“

Lubage ma näitan teile üht võrratut tõde uue lepingu kohta. Eelnevalt kehtis arusaam, et Jumal ei jõua kunagi piisavalt oma laste ligi ja Tema lapsed ei jõua sellisel määral Tema ligi, nagu Ta seda igatseks. Seetõttu liidab ja seob ja ühendab Ta meid enese külge ja ennast meie külge läbi uue siduva lepingu. Uus leping pole midagi muud, kui Tema pühendumise väljendus hoidmaks oma lapsi kukkumast, ning lohutamaks ja kinnitamaks meile, et patu vägi ja võim saavad murtud meis elava Püha Vaimu läbi. See tõde on ainukene lootus nende usklike jaoks, kes on kaotanud oma julguse võitluses vargsi sisse hiilinud patuga. Ainuüksi uue lepingu ilmsiks saamise läbi võime me õppida omama võitvat väge patu üle.

Surm on ainukene viis vanast lepingust uude. Lihalik usk peab surema – ei mingeid püüdlusi enam, et uskuda! Kui ma tahan omada usku – seda tõelist, mida Kristuski omas – on Tema see, kes peab seda mulle andma. Meil küll on juba üks usumõõt, kuid kui vastab tõele, et me ei suuda midagi iseenestes, tähendab see seda, et me vajame Tema usku. Seetõttu nimetabki Piibel seda „Kristuse usuks“.

Oled sa patuhaige? Igatsed sa tõesti kogu hingest elada püha elu, vaba kõigist harjumuslikest lihahimudest? Siis ole valmis surema. Ole valmis seisma silmitsi ristiga. Vana leping viib sind ei-kuhugi. Kui sa aga oled loobunud igasugusest lootusest saada patust jagu omaenese inimlikust jõust ja tahtest, oled sa valmis sisenema aulisesse ja reaalsesse vabadusse, mille uus leping endaga kaasa toob.