KASU KUULUB MEILE

Jumal andis oma Poja, Tema Poeg andis oma elu ja kasu sellest kõigest kuulub meile!

Ühise kokkuleppe tulemusena sõlmisid Isa ja Poeg lepingu, mille kohaselt hoida alal Kristuse seeme. See sai sõlmitud ka selleks, et kindlustada meile vastupidamine kuni lõpuni.

„Tema hüüab mind: Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju! Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad. Kui ta lapsed hülgavad mu Seaduse ega käi mu määruste järgi, kui nad teotavad mu korraldusi ega pea mu käske, siis ma küll nuhtlen nende üleastumisi vitsaga ja nende pahategusid hoopidega, kuid oma heldust ma ei tühista ega tee valeks oma ustavust. Ma ei riku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud mu huulilt. Ma olen korra vandunud oma pühaduse juures; tõesti, ma ei valeta Taavetile. Tema sugu püsib igavesti ja tema aujärg nagu päike minu ees.“ (Psalmid 89:27-37).

„Tuginedes lepingule tõotas Jumal oma Pojale järgmist: „Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks.“ (Jesaja 42:6). Jumal ütles sellega: „Minu käsi saab alati hoidma sinu kätt ja sa ei ole kunagi lahutatud minu väest. Ma luban, et hoian sind kõigi vaenlase kavalate käikude eest!“

See sama Isa tõotus on kättesaadav meilegi tänu Tema Pojale, kelle ristisurm on meid liitnud sama lepinguga. Jumal tõotas oma Pojale: „Kui sina lähed, siis ma hoian alal iga viimsegi kui su seemne nõnda, nagu ma olen hoidnud ja kaitsnud Sindki. Ma ei loobu oma ustavusest ei Sinu ega Su laste suhtes.“