LASKE JUMALA RAHUL VALITSEDA

„Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!“ (Koloslastele 3:15).

See üks salm sisaldab võrratut korraldust: Jumal kutsub tervet Kristuse ihu üles laskma Tema rahul valitseda oma südamete, meelte ja ihude üle! Jumala rahu peaks olema kui vahemees me eludes, valitsedes kõige üle. Ja kui selle üleskutse jaoks peaks üldse olema mingi õige aeg, siis on see aeg just praegu – keset tänapäeva segadust ja möllu!

Miks käskis Jumal algkogudusel lasta valitseda oma rahul nende elude üle? Aga seetõttu, et Ta teadis, mis ajad on tulemas ja Ta tahtis neid ette valmistada! Ainuüksi mõne aasta pärast peale seda pidi meeletu mäsu tabama neid. Neid ootasid ees piinamised ja tagakius; rasked ajad, kodude kaotused, kogu maise vara konfiskeerimine ja isegi rünnakud õelate inimeste poolt, kes kristlasi tappes arvasid, et teevad Jumalale teene. Jumal hoiatas oma rahvast, valmistades neid ette: „Te peate olema juurdunud minu rahusse, kuna ainuüksi see kannab teid läbi meeletutest muudatustest, mis ees ootamas!“

„Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.“ (Filiplastele 4:9).

Hetkel on paljudes kogudustes valitsemas võlts rahu – rahu, mis eelolevatel rasketel aegadel kaob. See on põikpäiste, patust pimestatud kristlaste rahu! Mooses nimetas taolisi usklikke „enese pool õnnistatuteks“ ehk teisisõnu enese petjateks. Ta hoiatas Iisraeli, et needus tabab kõiki õelaid sõnakuulmatuid Jumala lapsi, kes elavad abielurikkumistes ja teenivad ebajumalaid. Ta ütles, et nad varjavad oma patuseid teid võlts rahuga: „…ühtegi, kes kuuldes selle sajatuse sõnu, õnnistab südames iseennast, öeldes: "Minu käsi käib hästi, isegi kui ma elan südamekanguses!" - et juuasaanut ei hävitataks koos janusega.“ (5 Moosese 29:18). Mooses kirjeldab siin Jumala last, kes otsustab rahuldada oma kurje ihasid! Ta leiab endale mõnusa õpetuse, mis ütleb, et sõltumata patustamise jätkamisest on see igati vastuvõetav, ta on endiselt päästetud ja taevakarjas kirjas. Ta ütleb iseendale: „Teen nii nagu heaks arvan, kaotamata rahu oma südamest!“

Mis iganes ka ei juhtuks Ameerika või ükskõik, millise teise maailma rahvaga – ükski põrguvägi ei saa teilt röövida Jumala rahu, mis on teie hinge istutatud läbi Jeesuse Kristuse! Jumal hoiab oma rahu oma rahva üle.

„Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu…“