PUHASTADES OMA KEELT

Prohvet Jesaja toob meile näite sellest, kuidas puhastada oma keelepruuki.

1. Jesaja hoidis Jumala ligi ja palus nägemust Tema pühaduse kohta, öeldes: „…nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel“ (Jesaja 6:1)

Igaüks, kes tahab elada Jumalale meelepärast elu, peab hoidma pidevalt Tema ligi, kuni saab osa Jumala ilmutusest Tema pühaduse kohta. Kogu tervenemine ja kõik tõelised õnnistused ning võidud saavad alguse Tema trooni eest. Sest ainuüksi see on see paik, kus me näeme Jumalat Tema pühaduses!

2. Jumala püha ligiolu oli paik, kus Jesaja tuli patutunnetusele oma keelepruugi suhtes. ”Ja ma ütlesin: "Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat." (Jesaja 6:5).

Miks kostis Jesaja, et ta on „roojane mees huultelt“? Aga seetõttu, et ta oli näinud Au Kuningat! Jumala ligiolus viibides muutuvad me üleastumised eriti patusteks. Tema pühaduse valgus paljastab kõik, mis pole Tema sarnane!

3. Jesaja lubas Jumalal puudutada end ja puhastada end oma püha tulega. ”Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles: "Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud." (Jesaja 6:6-7).

Jumala Sõna on elav süsi ja Püha Vaim selle tuli! Läbi selle sõnumi praegu saad sa puudutatud Püha Vaimu läbi ja Jumal tahab tabada su keelt oma tulega, et seda pühitseda. Ja Ta tahab seda teha, kui sa vaid laseks Ta Sõnal end tõe tunnetusele tuua. Ja Ta tõesti on ainukene, kes saab seda teha. Sinu osa on lihtsalt tunnistada nõnda nagu Jesaja seda tegi: „Häda mulle, ma olen roojane!“

Lase sel sõnal siis minna otse oma südamesse ja puhastada sind oma tulega. Tunnista: „Jah Issand, see olen mina! Ma ei lase sel sõnal lihtsalt minna endast mööda! Puhasta mu huuled ja mu keel. Puhasta mu suu ja mu süda!“