TEMA RAHU

„Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 4:6-7).

Seda salmi hiljaaegu üle lugedes, rabas mind miski, mida ma kunagi varem näinud polnud. Paulus juhendab meid lõpetama oma muretsemine, minema Jumala ette oma palvete ja anumisega ning tänama Teda vastuste eest. Kuid ta ei maini sõnagi nende vastuste saamise kohta! Paulus ei räägi sõnakestki juhtnööride, - pääste, - imede või tervenemise saamisest. Selle asemel ütleb ta hoopis, et me saame Jumala rahu!

Jumal vastab kõigile meie palvetele ja anumistele oma rahuga: „teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks…Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 4:6-7). Ehk teisisõnu: Jumala esimene vastus igale meie palvele ja südamehüüule on Tema rahu! See on üks asi, mis on omane kõigile palvetajatele: ükskõik, kui halvas seisus nad ka oma palvekambrisse ei siseneks – nad väljuvad sealt ikka täis Jumala rahu! Jumal on piiranud end omaenda valitsuskorraga, mida teatakse ka kui Jumala ettenägelikkust või hoolt. Ta toimetab siin ja seal, valmistades inimeste südameid ja juhtides sündmuste käiku, kuid – seni, kuni asjad alles toimivad selle nimel, et tuua sulle palvevastust, ütleb Tema: „Ma ei anna sulle seda, mida sina vajalikuks pead, vaid seda, mida mina vajalikuks pean – rahu su südamesse ja hinge!“

Paljud meist maadlevad Jumalaga palves. Me anume Teda pisarsilmi nuttes, taome taevauksele ja kuulutame igat tõotust. Kuid kui päevad, nädalad ja kuud mööduvad, hakkame me mõtlema: „Miks sa küll ei vasta, Issand? Mis küll mu palveid takistab? Mida ma küll teinud olen, mis sind kurvastab või solvab?“

Kuid fakt on see, et Jumal on juba öelnud meile: „Siin on mu rahu, mis ületab kogu mõistuse! Võtke see ja laske sel valitseda oma südameis seni, kuni mina teie heaks asju korraldan!“ Me peame püsima Jumala rahus seni, kuni Tema tõotus on Püha Vaimu läbi täitunud! Seetõttu – hoidke kinni Tema rahust ja laske sel valitseda oma südameis!