MÕTTEID USUST JA ARMASTUSEST

Luba mul jagada mõned väga tervendavad mõtted usust ja armastusest. Mina usun, et Jumal teeb imesid usupalvete peale. Ja ma usun igasse tõotusesse, mis kirjas Jumala Sõnas. Kuid läbi rohkete kannatuste ja pisarate olen ma avastanud midagi imelist Jumala tegevusviiside kohta. See, mida järgmiseks loed, peaks aitama sul uuendada oma kindlust Issandas ja vabastama sind püüdest usust oma mõistusega aru saada.

Siin on minu järeldused:

  • Kui sa ei suuda pakkuda Jumalale täiuslikku usku, paku Talle täiuslikku armastust! „Täiuslik armastus ajab hirmu välja.“ Täiuslik armastus kätkeb Jumala rahu, mis on Tal varuks iga oma lapse jaoks. Ta tahab, et me hingaksime Tema armastuses, uskudes, et Ta tuleb alati meile appi kui isa, kes jookseb oma haiget saanud lapse juurde. Ja Ta teeb seda sõltumata meie nõdrast usust.

Lõpeta oma usu mõõtmine või hindamine. Ja lõpeta ka püüe mõista usku mõistusega. Piiblis on öeldud: „Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.“ (1 Korintlastele 13:13). Kui sa tahad üldse milleski spetsialiseeruda, siis spetsialiseeru armastuses, sest ka usk töötab armastuse kaudu.

  • Kui Jumal ei vasta mõningatele meie palvetele, siis võime olla kindlad, et Tal on mõni väga mõjuv igavikuline põhjus, miks Ta seda ei tee.

See kõik taandub ühele asjale: Jumalal on kogu vägi ja Ta võib teha mida iganes. Tema jaoks pole miski võimatu. Ka on Ta tõotanud vastata igale palvele, mis palutud Jeesuse nimel, mistõttu me peame paluma täie usukindlusega, oodates ka vastust. Kuid kui Jumal peaks viivitama vastusega või valima hoopis mõne teise tee me jaoks, on Tal selleks ka kindlasti väga mõjuv põhjus. Seetõttu peame me uskuma, et mis iganes me eludes ka ei toimuks, Jumal töötab selle üks päev meie kasuks (Roomlastele 8:28). Meie Taevane Isa teab täpselt, kuhu me oleme teel ja mida me vajame ja Ta annab meile parima õigel, Püha Vaimust juhitud ajal (Matteuse 7:11).

Jumal ei lase su katsumustel sinu üle võimust võtta. Sa võid küll oma arust jõuda teatud murdepunktini, kuid samas jääd sa siiski ellu ja elad edasi, rääkides kõigile Tema ustavusest. Kuid seda kõike muidugi siis, kui sa ei paaduta oma südant, vaid langed Tema käte vahele ja usud Tema igavesse armastusse.