ARMU VÄRAV by Gary Wilkerson

Jesaja prohveteeris: „Nad ehitavad üles muistsed varemed, taastavad esivanemate rüüstatud paigad ja uuendavad hävitatud linnad, mis põlvede jooksul on olnud laastatud.“ (Jesaja 61:4). Jesaja tolleaegsed kuulajad ei raalinud välja, millisest vabadusest ja saavutustest ta tegelikult räägib. Jumala rahvas oli põlvkondi elanud käsu all ja oli täiega muserdatud sellest põhjustatud koormate poolt.

Sama kehtis ka Jeesuse ajal elanud inimeste kohta. Nad olid eneste vastu karmid, võttes vastu kõik käsumeelsed koormad, mille religioossed juhid nende õlgadele panid. Seetõttu kõlasidki Jeesuse sõnad nii uudsetena, kui ta Jesajat tsiteerides oma teenistuse välja kuulutas: „Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi.“ (Jesaja 61:1). Jeesus teadis, et armu and teeb meid koheselt vabaks. Ja Ta sõnum polnud mõeldud vaid päästmatutele. Rääkides vangide vabaks laskmisest, rääkis Ta tegelikult usklikele: „Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.“ (Johannese 8:36).

Tänapäeval oleme endi vastu sama karmid kui Jeesuse aegne rahvas. Me näeme armu kui midagi õrna, kerget ja meist kui mööda kulgevat. Kuid arm on võimsaim vägi, mida võid eales oma elus toimimas näha. Samas on see ainus vägi, mis võimaldab tõeliselt käia ja elada koos Jumalaga. Mis mõjutab su palveelu, tunnistamist ja häid tegusid Tema nimel. Ainuüksi siis, kui siseneme Jumala täieliku armu sisse, saab Ta kogudus väe elada ja toimetada aulistes tegudes, mis Ta meie jaoks valmis on pannud.

Olles lugenud seda kõike, püüad sa veel endiselt olla täiuslik? On vaid üks tee täiuslikkuseni: armu värav. Tänu Jeesuse Kristuse, Jumala Poja õigsusele, oled sa Jumala silmis juba täiuslik. Mistõttu sinu ülesanne on mitte enam pongestada selle nimel. Sinu inimlikud pingutused annavad sulle pigem tagasi -kui edasikäigu. Ja tänu sellele magad sa täiega maha Jumala armu. Armu, mis toob vabaduse, rõõmu ja väe teha kõike seda, milleks Jumal sind on kutsunud. Fakt on see, et sa vajad armu armu peale, liikumaks edasi Jeesusega. Mistõttu oma jõupingutuste kahekordistamisel pole mingit mõtet. On aeg hakata uskuma ja usaldama, et Kristusel on kogu arm, mida vajad – igaks elujuhtumiks – et elada selles unikaalses kutsumises, mis Tal sinu elu jaoks on.