PALVE VÄGI

Niipea, kui kahtleme palve väes, oleme selle juba kaotanud. Vaenlane püüab röövida me lootuse, jättes mulje otsekui palved enam ei toimi. On alles nutikas, püüdes petta meid kõikvõimalike valede ja mõttetute hirmudega. Kui Jaakob kuulis vale uudist selle kohta, et Joosep on tapetud, langes ta suurde meeleheitesse, kuigi tegu oli ju valega. Joosep oli täie elu, tervise ja õitsengu juures, samal ajal kui ta isa leinas kurbuses, olles uskunud suurt valet. Uskumatud hirmud röövivad usklikult rõõmu ja kindlustunde Jumalas. Jumal ei kuule kõiki palveid – Ta kuuleb ainult uskuvaid palveid. Palve on ainukene relv, mis meil on vaenlase vastu ja seda tuleb kasutada täie kindlusega, sest muidu pole meil mingit kaitset Saatana valede eest.

Me arvame, et Jumal pole meid kuulnud, kuna me ei näe mingitki märki vastusest. Kuid võid kindel olla, et mida kauem su palvevastus viibib, seda täiuslikumana see lõpuks esile tuleb. Mida sügavam vaikus, seda võimsam vastus!

Aabraham palus last ja Jumal vastas talle. Samas, kui palju aastaid kulus selleks, enne kui ta võis oma last süles hoida? Iga ustav palve saab Jumalale kuulduks niipea kui see on palutud, kuid sellest hoolimata otsustab Jumal sellele vastata omal ajal ja omal moel. Ajal aga, mil’ ootame Tema tõotuste täitumist, tahab Ta, et tunneksime rõõmu Tema poolt antud tõotustest ega kaotaks lootust. Ühtlasi pakib Ta oma eitavad vastused armastuse pakendisse, et hoida meid langemast meeleheitesse.

„Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Heebrealaste 10:36)