AUST AUSSE

Paulus räägib ühest teenistusest, kuhu iga kristlane on kutsutud ja mis ei nõua mingeid erilisi ande või talente. See peab saama osaks kõigile, kes on uuestisündinud – olgu selleks siis pastorid ja juhid või lihtsalt ilmikud. See teenistus on muide iga uskliku esmane kutsumine, millest lähtuvad kõik muud tegemised ja toimetused. Ükski teine teenistus, mis pole sündinud sellest kutsest, ei saa olla Jumalale meelepärane. Siinkohal käib jutt Issanda palge ees olemisest. „…meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas.“ (2Kor.3:18)

Mida see tähendab „vaadelda Issanda kirkust“ ehk au? Paulus räägib siin pühendunud, keskendunud ülistusest. Ajast, mis pühendatud Jumalale ainuüksi selleks, et olla Tema palge ees. Ja siis ta lisab kiiresti: „Sellepärast et meil on selline amet“ (2Kor.4:1). Paulus annab väga selgelt mõista, et Issanda palge ees olemine on teenistus, millele igaüks meist peab pühenduma.

Kreekakeelne tähendus sõnale vaatlema kannab endas väga tugevat sisu. See ei viita ainuüksi pilgu heitmisele, aga „pilgu kinnitamisele“. See tähendab otsust: „Ma ei liigu siit paigast. Ükskõik, mida ma ka ei plaani või ükskõik, mida ka ei püüa saavutada – pean alati minema esmalt Jumala ette.“

Paljud kristlased tõlgendavad valesti seda fraasi „vaatleme peegeldumas“. (2Kor.3:18). Nad mõtlevad koheselt peegli peale, kust Jeesuse pale neile vastu peegeldub. Kuid see pole see, mida Paulus silmas pidas. Ta räägib siin väga keskendunud pilgust; millestki, mis otsekui puurib läbi klaasi, et näha seal taga peituvat paremini. Nõnda samuti peame ka meie „kinnitama oma pilgu“, otsides pingsalt Jumala au Kristuse palgel. Peame sulgema end kõige pühamasse paika ainuüksi ühe igatsusega: vaadelda pingsalt ja suhelda sellise pühendumisega, et see muudab meid.

Paulus ütleb, et inimene, kes sulgeb end ühte paika Kristusega, vaadeldes Teda, saab muudetud. Mis siis juhtub, kui usklik vaatab Kristuse palgesse? Paulus ütleb: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2Kor.3:18)