IISRAELI „PAHARETID“

Kes on need tõelised paharetid tänapäeva jumalakojas? See pole mitte Eelija kogukond, kes ohkab ja nutab koguduse jõledate tegude pärast. Need pole mitte need, kes paljastavad patu ja tunnistavad religioossete juhtide kurjade tegude vastu ja nende vastu, kes Siionis lõdvalt elavad. Ei. Kõik lahknevused on tingitud kompromissidest. Kõik jamad koguduses on tingitud Issanda käskude hülgamisest ja neist taganemisest. „Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid.“ (Jaakobuse 3:16).

Paulus hoiatab meid vendade eest, kes „tekitavad lõhesid“ ja kellest tuleb eemale hoida (Ro.16:17). Kuid kes olid need, kes „tekitasid lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu“? Need polnud keegi muu kui enesekesksed ja tagasilangenud kujud, kes „teenisid vaid oma kõhtu“ (Ro.16:18). See tõestab, et lõhenemised on tingitud uhkete, ülbete ja enese huvide eest väljas olevate isikute poolt. Paulus ütles: „nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega lihtsameelsete südameid.“ (Ro.16:18). Need, kes suhtuvad vabalt patu küsimustesse, vaadates mööda kurjadest tegudest ja ühtsusest, ongi lõhede tekitajad. Kuid tõelist Kristuse ihu pole kunagi saadud ega saada ka tulevikus lõhestada. Need, kes elavad pühas liidus Kristusega, on juba ka omavahel ühendatud. Kuid patt on see, mis lahutab!

Paulus ja Siilas toodi Filipi linna võimukandjate ette, olles süüdistatud „segaduse tekitamises“ (Ap.16:20). Tänu väidetavale jamale, mida nad väidetavalt põhjustasid, peksti nad läbi ja visati vangikongi. Mis see nii ütlemata kirjeldamatu segadus ja jama siis oli? Paulus ja Siilas olid ajanud ühe orjatari seest välja lausuja vaimu, kes „tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega“ ja „kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasulootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde.“ (Ap.16:16, 19).

Niipea kui kellegi huvid saavad rikutud, tõuseb koheselt kisa: „Tüli tegijad! Lahkmeel! Oht ühtsusele!“ Paulus ja Siilas paljastasid religioosse väljapressimise ja deemonliku pettuse, mis kõik toimusid religiooni sildi all. See oli vägagi kasumlik skeem teatud valitud seltskonnale, kes teadis, kuidas heausklikke rahvahulki alt vedada. Kuid mis tõstatas selle kisa: „Lahkmeel!“? Puhastuse ärkamine. Need, kes süüdistasid Paulust ja Siilast erimeelsuste külvamises, omasid teisi motiive, keeldudes meeleparandusest ja pühaduses käimisest.

Jumal, anna meile rohkem Iisraeli „paharette“, kes ei karda tõusta religioosse silmakirjalikkuse ja sõnakuulmatuse vastu!