MIIKA PROHVETEERING

Miika oli prohvet, kes nägi kogudust läbi Jumala silmade ja see pani ta hinge nutma ning halama. Ta nägi Vaimus seda, mida Jumal nägi – inimeste, juhtide ja karjaste sügavaid varjatud patte. Ta nägi ebajumalakummardamist! Abielurikkujast kogudust, kes teenis omale abielurikkuja palka. „Sellepärast pean ma kaeblema ja ulguma, käima paljajalu ja alasti…Sest tema haav on ravimatu. Jah, see on jõudnud Juudani, ulatub mu rahva väravani, lausa Jeruusalemmani.“ (Miika 1:8-9). Pange tähele Miika ägamist: „aga Issandalt tuleb õnnetus Jeruusalemma väravasse…sest sinus peitusid Iisraeli üleastumised.“ (Miika 1:12-13).

Miika nägi Jumala rahva seas parandamatut haigust ja ees ootavat kohtumõistmist, millest polnud pääsu. Vaadakem üheskoos, milleks Jumal mässumeelt nimetab ja mis on selle tagajärjed:

  1. Uutmoodi saamahimu skeem, mis töötatud välja Jumala sulaste poolt ning mis seotud raha, rikkuste ja eduga. 
  2. Rõhuasetus iseendal. „Häda neile, kes kavatsevad nurjatust…sest nende käes on võim. Nad ihaldavad põlde ja…kodasid, ja võtavad need ära; nad rõhuvad meest ja ta koda [minu rahvast]" (Miika 2:1-2). 
  3. Prohveti hoiatuste hülgamine ja rahva veenmine selles, et kohtumõistu jutt pole Jumalast, kuna see on vastuolus Tema loomusega! „Ärge kuulutage!”…Ons Issanda Vaim kannatamatu?“ (Miika 2:6-7) 
Valeprohvetid ja röövlitest karjased käskisid Miikal vait jääda! „Ära kuuluta nii palju kohtumõistust! Me oleme Jumala rahvas – Ta armastab meid. Meie üle ei mõisteta mingit kohut.“ Ehk otse öelduna: „Lõpeta! Lõpeta see kohtumõistu jutt Jumala rahva üle! Lõpeta see heade inimeste süüdistamine! See nüüd pole küll Jumalast.“ Kuid pange tähele Miika vastust: „Nad ütlevad mulle: „Nõnda ei kuulutata! Teotus ei ulatu meieni!” (Miika 2:6). Ehk teisisõnu – kui seda sõnumit ei kuulutataks, ei tõuseks ka süüdistus kunagi nende vastu. Aga: „Eks tee mu sõnad head sellele, kes sirgelt käib?“ (Miika 2:7).