JUMALA VAIMU LÄBIMURRE!

Miika püüab me tähelepanu Vana Testamendi ühe aulisema prohveteeringuga. Ta kuulutas ette inimestest, kes järgivad Issandat uutele karjamaadele: „Ma tahan sind, Jaakob, koguda ühtekokku, ma tahan korjata Iisraeli jäägi; ma panen nad ühte nagu lambad tarasse, otsekui karja oma karjamaale - inimesi on rohkesti.“ (Miika 2:12).

Miika nägi Jumala rahvast vabastatuna; inimesi, kelle südamed löövad ühes rütmis ja kes on nii Jumala Vaimu poolt juhitud, et neid peetakse koguduse poolt usust taganejateks. „Sel päeval, ütleb Issand, kogun ma lonkajad ja korjan hajutatud, ja need, kellele ma olen kurja teinud. Ja ma teen lonkajaist allesjääjad ning väsinuist vägeva rahva. Ja Issand valitseb kui kuningas nende üle Siioni mäel sellest ajast ja igavesti.“ (Miika 4:6-7).

Kes moodustavad selle püha jäägi? Kindlasti mitte uhked ja enesekesksed teenistused; lihvitud ja ülesupitatud tähed. Ei! Need on läbikatsutud inimesed, kes on käinud läbi katsumuste tulest. Nende hulka kuuluvad tundmatud heidikud, keda suurelt ja võimsalt rajatud kogudused ei pea eikellekski. Need on inimesed, kes tõstavad oma hääle korruptsiooni vastu Jumala kojas. Jumal ütleb: „Mina toon nad kõik kokku!“ Kõik inimlikud püüded tuua Jumala teenrid kokku, on asjata. Ainuüksi Jumal saab seda teha. Ja on vaid üks asi, mis toob selle jäägi kokku, pannes neid seisma silmitsi Jumalaga. See on meeltparandav süda, mis liidetud ühte Kristusega.

Jerome, üks algkoguduse esiisasid ja piibliõpetlasi, kirjeldab neid kui „Jumala lapsi, kes omavad meeleparanduslikku hoiakut; kes on üle ilmalikest asjadest ja igatsevad taevasi asju.“ Need on inimesed, kellel on taevalik mõtteviis; kes on tüdinud kerglusest ja kompromissidest ja kes igatsevad pühaduse järele Jumala kojas. Juba praegu on olemas see püha jääk, kes tõusmas esile teiste seast. Iga Jumala mees ja naine, kelle süda on murtud Jumala kojas valitseva patu ja korruptsiooni tõttu, kogeb seda Jumala Vaimu liikumist! Ja selle esiletulek ning läbimurre on peagi sündimas!