JUMALAKARTMATU LIIT

Kuningas Joosafat oli õiglane mees, kes valitses Juuda üle ajal, mil Iisrael lahku löödi. Selle mehe süda oli täielikult kinni Jumalas ja ta oli õnnistatud ning austatud enam kui keegi teine kogu tema põlvkonnas: „Ja Issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti varasematel teedel…“ (2 Ajaraamatu 17:3).

Ometigi on Piiblis öeldud, et Joosafat sõlmis lepingu kurja kuninga Ahabiga, kes valitses Iisraeli põhjapoolse kuningriigi üle: „Joosafatil oli palju rikkust ning au ja ta sai Ahabiga languks.“ (18:1). Piibel ütleb aga Ahabi kohta järgmist: „Ahab tegi Issanda, Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud.“ (1Kuningate 16:33).

Sa võid nüüd imestada, kuidas küll selline õiglane kuningas nagu Joosafat, sattus liitu sellise jumalakartmatu mehega? Usun, et selleks oli vaid üks põhjus: see oli osa saatanlikust plaanist hävitamaks õiglast Joosafati! Sest Joosafat oli puhastanud kogu maa kõigist Baali ebajumala kujudest ja lasknud tappa kõik ebajumalate prohvetid. Samas aga Ahabi paheline naine, Iisebel, ülistas Baali, mistõttu ta teadis mida Joosafat oli tema ebajumalatega teinud. Seetõttu ta oli võtnud plaani hävitada see jumalakartlik mees! Iisebel haudus lõksu koos oma pahelise tütrega, kes sulandus vaikselt Joosafati õuedesse. Kohtudes Joosafati poja Jooramiga, pani ta mängu kogu oma sarmi, et võita ta südant, mis ka õnnestus. Jooram otsustas abielluda Ahabi tütrega, paludes selleks oma isa õnnistust, mille too ka rumalast peast andis.

Tänu sellele abielule sisenes kuri Joosafati siseringi ja kuradil oli kindlasti lõbu laialt! Joosafat oleks võinud ju hoiatada oma poega, et valitud pruut on mässaja hing, kes juhib ta eemale Jumalast, kuid ta ei teinud seda. Ta oleks võinud ju öelda, et see suhe tuleb jätta, kus see ja teine, kuid ta ei öelnud sõnagi. Joosafat teadis Jumala Sõna. Oli ju Taavet öelnud täie selgusega: „Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas.“ (Psalmid 1:1). Joosafat teadis seda ja ometigi ei seisnud selle eest!