AEG HÕISATA

Aadam ja Eeva lasid pettusel tulla oma abiellu, mida raskendas veelgi nende vastuhakk Jumalale, kui nad end Ta ligiolu eest peitsid. Jumal ei peida end kunagi – ainult inimene teeb seda. Jumal oli täiega kaasatud esimesse abiellu esimese mehe ja naise vahel ning seetõttu tunneb Ta sama palju muret ka tänapäeva abielude pärast.

Vaid vähesed abielud jäävad püsima, kui mõlemad partnerid peidavad end Jumala eest. Näita mulle abielu, kus kaasad ei hoia Jeesuse ligi ja ma näitan sulle abielu, kus on vähe lootust püsima jäämiseks. Vähemalt üks abikaasadest peaks pidama igapäevaselt Jumalaga nõu. Parim oleks muidugi, kui nii mees kui naine mõlemad Jumalaga suhtleksid, aga kui üks osapooltest põgeneb Jumala eest, peab teine pool seda enam jooksma salajasse palvekambrisse, et otsida abi ja nõu. Palvetav naine võib sageli päästa kogu abielu, nii nagu palvetav meeski.

Armastusest üksi ei piisa, et hoida abielu tugevana – ainuüksi Jumala vägi suudab seda teha. Ja see vägi on juba rakkes, tervendamas ja hoidmas abielusid koos. Seal, kus Jeesus valitseb, jääb püsima ka abielu.

„Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama olgu …kirkus, üllus, võimus ja meelevald.“ (Juuda 24-25). Me teame, et rõõm Issandas on me tugevus (vt Nehemja 8:10), mistõttu tugevad abielud peaksid pulbitsema rõõmust. Sest kui abielu kaotab oma rõõmu, muutub ta nõrgaks ja haavatavaks.

Selge see, et igas abielus on omad väljakutsed. Ette võib tulla nii haigust, rahalisi raskusi, vääriti mõistmist kui valu, aga elu läheb ikka edasi. Jumal on troonil ja Tal on kõik kontrolli all. Olen nii tänulik Jumalale kaasa eest, kes mind armastab ja kavatsen nautida igat hetke oma elust, lastes rõõmul voolata. Jah, on aeg nii nutuks, kui ka aeg hõiskamiseks. Hea ületab alati halva, mistõttu tõsta oma pilk üles ja ela!