PALUGE PRAEGU! by Carter Conlon

„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“ (Matteuse 7:7-8). Huvitaval kombel ütles Jeesus oma maise elu lõpu poole ka järgmist: „Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!“ (Johannese 16:24). Pange tähele, et Jeesus rääkis siin oma jüngritele viimsel õhtusöömaajal, mistõttu kuulda, et nad polnud siiani Ta käest midagi palunud, võis olla nende jaoks üsna jahmatav. Olid nad ju lõppkokkuvõttes siiski õpetaja-õpilase suhtes, mis hõlmas endas ju ka palumist ja saamist. Fakt, et jüngrid jätsid oma võrgud ja järgnesid Jeesusele, oli kogu nende suhte alus. Nad küsisid ja Ta vastas, andes neile kõik, mida nad vajasid.

Mida aga Jeesus tegelikult silmas pidas, oli see, et Ta viitas lähenevatele rasketele aegadele. Meie teiega teame, et Jeesust tuldi peagi vangistama ja kõik Ta jüngrid pagesid, kus see ja teine. Seetõttu püüdis Ta neile öelda: „Te saate kogema hirmu ja kaotusvalu ning mure püüab murda te südamed. Aga mina olen koos teiega, et anda teile seesmist jõudu, mis on kättesaadav vaid neile, kes on valmis tegema mu tööd siin maa peal.“ See sama mõte jookseb väga selgelt läbi ka Johannese 13-18 peatükkides. „Kõndides rajal, mille mina olen teie kui oma Ihu jaoks valmistanud, saate te kogema rõõmu ja lootust ning teil on nägemus kogu loost. Siiani aga pole te palunud seda, mis tegelikult teie päralt. Kui te aga olete valmis küsima ja paluma, saate ka selle, mida vajate.“

Matteuse 25:4-8 tõi Jeesus näite Kristuse tagasituleku päevast. Viiel targal neitsil oli lampide jaoks õli olemas, viiel rumalal neitsil aga mitte. Kui siis kriis saabus, ütlesid rumalad tarkadele: „Tundub, et te näete midagi, mida meie ei näe. Te seisate seal ja ütlete: „Vaata, Peigmees tuleb!“, aga me ei näe muud kui vaid pimedust ja rahutusi. Andke meile ka pisut oma õlist!“ Kahjuks aga palusid nad seda liiga hilja.

Armsad, väga raske on pääseda ligi allikatele, mida Jeesus meile heal meelel pakub, kui kriis on juba käes. Mäletate Noa aegu? Enne, kui veeuputus tuli, sulges Jumal laeva ukse ja Noa ühes oma perega jäi sinna sisse. Kujutage ette, kui siis korraga sadama hakkas ja inimesed laeva ukse taga prõmmisid! Aga nad ei saanud enam sisse, kuna uks oli juba sulgunud – palumise aeg oli möödas ja vajamineva jõu saamisaeg oli möödas.

Seetõttu paluge Jeesust just praegu kõige osas, mida vajate!


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.