ISTU MAHA JA OOTA by Gary Wilkerson

Hesekiel oli suur prohvet, kes liikus võimsalt Jumala Vaimus. Hesekieli 37 peatükis andis Jumal talle nägemuse, mille suhtes usun, et see kätkeb endas vaimse ärkamise sõnumit ka tänapäeva kuivetunud kogudusele.

Nii nagu enamus Vana Testamendi prohveteid, nii teenis ka Hesekiel Iisraeli kuningat. See omakorda aga tähendas kuninga sõjaväega kaasa reisimist ja sõjaõuduste pealt nägemist. Hesekiel nägi selliseid tapatalguid, mille sarnaseid ei peaks ükski inimene eales nägema. Kuid sellest hoolimata hoidis ta silme ees nägemust, mis ületas kõik muu silmaga nähtava. See oli Püha Vaimu kaudu saadud nägemus, mille kohta Hesekiel ütles: „Issanda käsi tuli mu peale.“ (Hesekieli 31:1).

Oma maises elus võime me näha kõikvõimalikke raskeid asju. Palusin alles mõned nädalad tagasi koos ühe naisega, kelle 22-aastane poeg oli ootamatult surnud. Noormees, keda tundsin ajast, kui ta oli alles 2-aastane. Aasta aasta järel näen, kuidas abielud purunevad ja kuidas uimastisõltuvus hävitab noorte elusid nende elu kõige õitsvamatel aegadel. Sõites iga päev tööle, mõtlen neile 80%-le meie linna rahvast, kes ei tunne Jeesust.

Kui Jumal inimkonna lõi, ei kavandanud Ta me jaoks kogeda kõiki neid patuseid asju, mis meid jalust niidavad. Ja isegi kui seisame silmitsi mõne tragöödiaga, võime ometigi hingata Jumala rüppes nagu Hesekiel seda tegi, sest Piibel ütleb, et ükski relv, mis tõstetud me vastu, ei oma tegelikult mingit mõju. See tõde peab juurduma me südameis. Kui tahame seista vastu kõigile neile pimeduse jõududele, mis tõusevad meie perede, noorte ja kogukondade vastu, peame teadma, et oleme pideva kaitse ja valve all. Jumal ütles Hesekielile: „Istu maha ja pane tähele, mida sulle näidata tahan. Olen kohe, kohe korda saatmas midagi suurt ja imelist, aga see pole haaratav inimmõistuse läbi. Sa vajad minu Vaimu, et saada ilmutust sellest, mida plaanin teha.“

Hesekieli 37:1 kasutatud heebreakeelne sõna „maha istuma“ (piiblisalmis „pani mu maha keset orgu“) on sama, mida on kasutatud ka Luuka 24:49, kus Jeesus juhendas oma jüngreid, öeldes: „Teie aga viibige („istuge maha“) selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” Mõlemas kontekstis on selle väljendi tähendus järgmine: „Pange maha oma plaanid ja strateegiad ja oodake seejärel mind, et mina tuleks ja täidaks teid oma väega.“
Olen enam kui veendunud, et tänapäeva kogudus vajab kuulda seda sõna. Kui sageli korraldame me kõikvõimalikke seminare, kontserte ja konverentse, mis kõik on tühised, kui Kristus ei hinga oma elu neisse. Ainuüksi siis, kui Püha Vaim meid täidab, on meil ka midagi reaalset anda.