ÜHA ENAM JA ENAM JEESUSE SARNANE

„Siis Iisraeli lapsed vaatasid Moosese palet, sest Moosese palge nahk hiilgas. Aga Mooses pani jälle katte oma näo ette, kuni ta läks sisse, et temaga rääkida.“ (2 Moosese 34:35). Inimese näoilme on väline peegeldus sellest, mis toimub tema südames. Kui Jumala au sai Moosese jaoks reaalseks, muutus ka kogu tema väljanägemine!

Paulus tunnistas: „…Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi.“ (Galaatlastele 1:15-16). Ehk Paulus ütles teisisõnu: „Minu sees on nii palju enamat kui vaid kellegi poolt väljamõeldud õpetus; palju enamat kui vaid mõistuslik teadmine Kristusest. Mul on ilmutus sellest, kes Kristus on – ilmutus Tema armust, armulikkusest ja armastusest. See ilmutus on saanud kõige selle allikaks, kes ma olen ja mida ma teen. Selles peitub kogu mu elu tuum!“

Ilmutus Jumala aust on tõesti imeline. Samas on paljud pööranud selle otsekui loaks teha pattu. Juuda kirjeldab neid inimesi kui neid, „kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa Valitseja ja meie Issanda, Jeesuse Kristuse.“ (Juuda 1:4). Pauluse kohaselt teevad need inimesed pattu selleks, et „arm suureneks“ (Roomlastele 6:1). Otsekui öeldes: „Kui Jumal tahab nii väga väljendada oma armu ja andestust, siis miks mitte anda Talle täis võimalus! Mina aga teen pattu ja Tema muudkui armastab mind, nii et arm aga voolab. Milline võimas tunnistus maailmale on! Olen kogu selle taevase armastuse peamine keskpunkt!“

Taolisi inimesi on lihtne ära tunda. Nende väljanägemine reedab neid. Jesaja rääkis iisraellastest, kelle „keel ja teod on Issanda vastu…Nende näoilme tunnistab nende endi vastu…“ (Jesaja 3:8-9). Prohvet ütles seeläbi: „Teie patt räägib teie endi vastu ainuüksi teie pilgust. Mis iganes on teie südameis, peegeldub koheselt te näoilmes.“

Teisalt aga – isegi kõige paadunum patune võib öelda, kui oled „olnud koos Jeesusega“. Aga kuidas? Sest nad ei tea ühtegi teist sinu sarnast! Nad ütlevad: „Sa oled teistmoodi. Su sees on kuidagi üks alandlik kindlus ja sa ei tundu midagi varjavat. Sinus pole mingit salatsemist ja sa ei tundu ka kibestunud ega pahane olevat. Seda oleks kohe tunda, kui see oleks su sees. Su elu on kui avatud raamat!“ Patt aga seevastu omab hoopis teistsugust palet. Ükski naeratus ei suuda seda katta ja selle hääl on kui tühi ja kumisev vask.

Neid, kes on saanud osa Jumala aust, muudetakse igapäevaselt. Nende väljanägemine muutub üha enam ja enam Jeesuse sarnaseks!