MATKIDES NENDE USKU by Claude Houde

„Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ (Heebrealastele 13:7-8).

Selle piiblisalmi üle mõtisklemine toob mulle sageli pisarad silma, mistõttu tahan pühalikult pöörduda iga lapsevanema, pastori, küpse kristlase ja mõjuvõimsal kohal oleva isiku poole, kes neid sõnu praegu loevad. Mõistate te, et see piiblisalm räägib Jumala rahvast (meie lastest, pereliikmetest, sõpradest ja igast kallist hingest, kelle Jumal me teele saadab), kes peaksid saama vaadata me usu peale ja usaldama seeläbi Jumalat igas katsumuses ja tormis. Kes meie sügavamaid väärtushinnanguid, innukust, reaktsioone, otsuseid ja tõelisi prioriteete nähes, peaksid sõna otseses mõttes matkima me usku. See märkimisväärne ja muutumatu printsiip tähendab seda, et minu elu peab saama tunnistuseks. Kuulutuseks ja vankumatuks kinnituseks sellest, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti.

Jumal tahab, et minu usk ja usaldus Tema vastu mõjutaks igaüht, kes mu elu näeb – ja kes kogeb ehk kiusatust kõrvale kalduda – uskuma, et Jumal on ustav; et Ta ei muutu kunagi ja igaüks, kes Teda usaldab, ei pea kunagi pettuma! Jumal tahab, et nii minu kui teie lapsed võiks tunnistada oma sõpradele: „Ainuüksi tänu sellele, et olen igapäevaselt näinud oma ema ja isa elavat usku, mis on pidanud vastu nii kohutavates tragöödiates kui elukatsumustes; igas valus ja kannatuses, olen otsustanud elada Jumalale. Minu vanemate usk tõestas mulle, et Jumal on elav ja Ta on seda nii eile, täna kui igavesti.“

Igal usklikul on äärmiselt oluline mõista, et ta omab mõjusfääri, mis kuulub vaid talle. Igaühe meie eludes on inimesi, keda võime puudutada või mõjutada; mõni töö, mida teha või eesmärk, mida täita, mida mitte keegi teine ei saa teha meie eest. Seetõttu armas lugeja, tea, et ka kõige võimsaim Jumala sulane ei suudaks mõjutada inimesi, keda Jumal on sind määranud mõjutama ega täita jumalikku saatust, mida Jumal on sind kutsunud täitma! See on SINU USK, mis peab sind ümbritsevates inimestes tooma esile usalduse Jumala vastu.


__________
Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.