ILMUTUS JUMALA AUST

Olles saanud osa Jumala au ilmutusest, ei saa me jätkata teiste kohtlemist nii nagu vanasti. See kõik peab muutuma. „Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ (Efeslastele 4:31-32). Jumal ütleb meile läbi Pauluse: „Te olete näinud mu au ja teate, milline on mu loomus ja iseloom – et ma olen armuline ja aldis andestama. Seetõttu tahan ma, et peegeldaksite ka kõigile teistele, kes ma olen!“

Kuigi ka Moosesel oli ilmutus Jumala aust, rakendas ta seda ühel hetkel oma rahva suhtes vääriti. Ta muutus kannatamatuks Iisraeli rahva sõnakuulmatuse pärast ja lõi vihahoos kepiga vastu kaljut, otsekui öeldes: „Te igavesed kangekaelsed mässajad!“ Jumal aga ei suhtunud sellesse üldsegi mitte hästi. Niipea, kui Ta ilmutab sulle oma au – oma lahkust, headust, armu ja armulikkust – ei kannata Ta kannatlikkus välja sinu Tema au vääriti kasutamist teiste suhtes. Mooses aga kasutas seda vääriti, mille tulemusena hoiti Vana Testamendi üks kõige alandlikumaid ja jumalakartlikumaid mehi eemal Jumala täiusest. Talle ei antud võimalust siseneda Tõotatud Maale!

Leiame ühe teise analoogse näite Jeesuse tähendamissõnadest. Ta rääkis loo sulasest, kelle ütlemata suure võla peremees tühistas. Peremees näitas üles imelist headust, armu ja andestust. Kuid niipea, kui too sulane oli oma võlad andeks saanud, leidis ta ühe teise mehe, kes oli talle väikese summa võlgu ja hakkas teda kägistama, et too oma võla tasuks. See sama, kes oli just äsja kogenud imelist armastust ja andeksandmist, ei näidanud vastukaaluks üles mingit armu. Jeesus ütleb selles tähendamissõnas: „Te tõlgendate Isa armastust vääriti! Ta on lasknud teil osa saada oma imelisest aust läbi oma headuse ja pattude andestuse. Kuid olles nüüd näinud Tema au, tõlgendate te seda hoopis valesti maailmale enda ümber.“

Kõik ülaltoodu on kokku võetud Pauluse käsus: „Olge üksteise vastu armulised, nii nagu Tema on teie vastu armuline olnud.“