KOGUDUS SAAB ALGUSE KODUST

Oleme Piibli põhjal näinud, et Jumala tõeline kogudus saab alguse sealt, kus iganes usklikud oma Issandat teenivad ja see võiks vägagi hästi sündida kodus. Apostel Paulus räägib meile Priskvast ja Akvilast ning „kogudusest nende kojas“. (Roomlastele 16:5).

Paljud kristlased vajuvad kodus mürtsuva teleka taha, pühendades vähe aega kui üldse, Kristusele. Nad ei palveta ega sulge end kunagi oma salajasse palvekambrisse otsimaks Issandat. Nad ei tee ka eestpalveid oma abikaasa või laste pärast. Samas aga nurisevad, et ei suuda leida endale kogudust. Isegi kui su kodus pole abikaasat või isa, kes täidaks preestri rolli, see ei loe. Võib-olla oled üksikema või vallaline. Samas, vahet pole, kes sa oled – Jumal ütleb, et oled kuninglik preester ja sind on kutsutud Teda teenima.

Sa võid nüüd öelda: „Aga ma olen juba leidnud endale õige koguduse ja käin seal Jumalaga iga nädal kohtumas. Kuulen seal igati Jumala Sõna kohaseid jutlusi ja saan osa võrratust ülistusest. Olen väga rahul oma kogudusega.“ See kõik on väga tore, aga kui sa näed kogudust vaid kui kohalikku osaduspaika, siis pole sa tõelist kogudust veel leidnudki. Sest Jumala poolt õnnistatud ja õige kogudus saab alguse sealt, kus sa elad. Kui sa ei teeni Issandat oma kodus, oled suure tõenäosusega keskendunud vaid omaenda vajadustele. Seetõttu ei leia sa ka endale õiget kogudust enne, kuni ei lähe oma salajasse palvekambrisse. Sa leiad selle vaid seeläbi, kui pühendad kvaliteetaega Jeesusele, täites Tema igatsuse olla koos sinuga!

Kui sinu kodust saab su kogudus, saavad rahuldatud su kõige sügavamad vajadused. Mitte inimlike vahendite, aga su Taevase Isa kaudu, kes täidab need üleloomulikult. Ka su laste vajadused saavad kaetud, kuna Püha Vaim lävib sinuga su salajases palvekambris. Ja siis võid sa minna ükskõik, millisesse kogudusse, sõltumata sellest, kui „surnud“ see ka poleks. Miks? Sest sa teed seda selleks, et kohtuda teiste Jumala järgi janustega. Tema januseid teenijaid leidub kõikjal ja Ta juhib sind üleloomulikult nende juurde, kes samuti igatsevad teenida Issandat.