SEE TUNDUB VÕIMATU by Carter Conlon

Matteuse 4 peatükis juhtis Püha Vaim Jeesuse kõrbe. Ta oli olnud toiduta 40 päeva, kui Saatan tuli ja ütles Talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” (Matteuse 4:3). Ehk teisisõnu: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis miks peaks sa kannatama? Sa ei peaks kogema raskusi ega puudust. Lihtsalt käsi neid kive, et need muutuks leivaks.“ Jeesus aga vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” (Matteuse 4:4). Ehk teisisõnu: „Mind on saadetud Isa poolt missioonile ja ma viin selle täide. See ei tähenda, et tunnen end igakord hästi, aga mul on sõna Isalt, et lõpetan selle teekonna edukalt ja paljud leiavad tee minu juurde.“

Paljud meie põlvkonna inimesed on püüdnud leida kergemat teekonda ja kogenud kiusatust kasutada Jumala väge iga kivi muutmiseks leivaks – et iga raskus muutuks kergeks. Kuid Jeesus ütles oma jüngritele: „Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi?“ Ehk teisisõnu – Jumal annab sulle kõik, mis tarvis, et aidata sind läbi iga raskuse. Seetõttu ei pea sa ise nuputama, kuidas oma dilemmad lahendatud saaksid või kuidas kasutada Jumala väge selleks, et rasked seisud kergeks muuta.

Jeesus jätkas: „Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?“ See on üks imeline väide, sest Isa saatis oma Poja püüdma minu ja sinu hinge ning selle tulemusena kaasama meid oma teenistusse, tehes meist inimeste püüdjad. See oli Jumala lunastav plaan selle maise elu jaoks ja see hõlmas endas ka risti – hülgamist, pilget ja naeruvääristamist ning põlgust inimeste poolt, kes ei tahtnud võtta vastu oma päästet. Samas tuli madu kõrbes Jeesuse juurde ja ütles: „Siin on kogu maailma kuningriigid. Kõik, mida nende omistamiseks tegema pead, on lihtsalt kummarduma mu ees ja tõdema, et Jumala teed pole ainukesed teed. Lihtsalt nõtkuta oma põlvi ja mine ristist mööda – mine raskusest mööda ja ma annan kõik selle kohe praegu sulle.“

Kui sa palud Isalt kala, ei anna Ta sulle madu. Sa võid palves öelda: „Issand, ma ei taha olla kõigest pinnapealne tunnistus sellest, kes Sa oled minu põlvkonna keskel. Kas Sa teeksid minust inimeste püüdja nagu algkogudus seda oli?“ Vastupidiselt tänapäeva madudele, kes püüavad ahvatleda kaasaja kogudust minema teist teed, ei ütle Jumal sulle: „Elu peab olema kerge, mistõttu sa ei pea ka kannatama Kristuse pärast.“ Ei. Küll aga lubab Ta sulle kanda sind läbi igast raskusest, mis su teele võib tulla, kui täidad Tema eesmärki selle põlvkonna keskel ja kanda sind kuni võiduka lõpuni.


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.