JUMALA AU TÄIUS

See kirkus ja sära, mis Moosese palgelt ja südamest peegeldus, oli tingitud vaid osakese Jumala au täiuse nägemisest (2 Moosese 34:29). Veelgi enam, kui iisraellased nägid seda muudatust kogu Moosese olekus, teadsid nad, et tal oli kogenud midagi üleloomulikku. Nii ta õde, vend kui kõik teisedki kuulutasid: „See mees on kohtunud palgest palgesse Jumalaga ja kogenud midagi palju enamat!“ (vt 2 Moosese 34:29-35).

Tänasel päeval on meile võimaldatud midagi palju aulisemat kui see, mida Mooses omas. Meile on antud võimalus puudutada ja rakendada Jumala au. „Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast.“ (1 Johannese 1:1). Johannes ütleb siin: „Jumal on ilmutanud meile oma au täiust Kristuses. Me nägime seda au võtmas kuju selles Isikus ja me saime rääkida Temaga. Me isegi puudutasime Teda!“

Me ainuüksi ei näe Jumala au täiust, aga see lausa elab me sees. Tema au kiirgab me südameist: „Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.“ (2 Korintlastele 4:6). Paulus ütleb sellega: „Jeesus Kristus – lihaks saanud Jumal – kehastab kõike, kes Jumal on. Ja kuna me teame, et Jumal on headus, armastus, arm, armulikkus ja pikk meel, võime kindlad olla, et samasugune on ka Kristuse loomus. Kristus elab me südameis ja seetõttu me ka teame, et Jumala au pole lihtsalt mingi kosmoses hõljuv nähtus. Ei! Tema au täius on meie sees läbi Kristuse ligiolu! „Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele .“ (Tiituse 2:11). Kes on see arm? Jeesus Kristus, täis armu, halastust ja armastust!

„…ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult.“ (Tiituse 2:12). Paulus ütleb meile: „See arm, mis asub teie sees, on ilmutus Kristuse headusest. Ja kui te jääte Temasse, juhendab Tema ilmutus teid ka elama püha elu!“