MIDA SA KOGUDUSELT OOTAD?

Võib-olla sa otsid kogudust, kus pühapäeva hommikuti õpetataks su lastele midagi. Või võib-olla otsid sa tõelist osadust. Võib-olla januned hea ülistuse ja kiituse järele või püüad täita mõnda muud sügavat vajadust enda elus.

Las ma jagada sinuga ühte sõna, mis puudutab Jumala tõelist Kogudust. Piibel ütleb, et sind on valitud kuninglikuks preestriks Jumalale. Just nii – sind on kutsutud olema karjane, jumalasulane, preester ja tõeline Kogudus saab tegelikult alguse sinu enda kodust. Piibel ütleb, et iga usklik on kutsutud jumalakartlikku Saadoki teenistusse: „Aga leviitpreestrid, Saadoki pojad, kes toimetasid mu pühamu teenistust, kui Iisraeli lapsed minu juurest ära eksisid, tohivad minule ligineda, et mind teenida, ja seista mu ees, et tuua mulle rasva ja verd, ütleb Issand Jumal. Nemad tohivad tulla mu pühamusse ja nemad tohivad ligineda mu lauale, et mind teenida ja minu teenistust toimetada.“ (Hesekieli 44:15-16). Selleks, et olla osa Jumala kuninglikust preesterkonnast, ei pea sa minema piiblikooli või omama mõnda raamitud ordinatsiooni paberit. Igaüks, kes on saanud puhtaks Jeesuse vere läbi, on tõstetud ka preestri staatusesse teenima Issandat.

Mina kasvasin üles peres, kus järgiti nö „pere altari“ traditsiooni. Mu isa uskus, et Heebrea kirjas antud korraldus mitte jätta maha oma koguduse kooskäimisi, kehtis ka perede kohta. Seetõttu ei tohtinud me puududa ka „pere altari“ teenistustelt. Nii et isegi kui me õdede-vendadega õues sõpradega mängisime ja „pere altari“ aeg kätte jõudis, läksime me alati tuppa, kui vanemad ukselt „Palveaeg!“ hüüdsid. Nii teadis kogu me naabruskond, et nüüd on Wilkersonide pere altari aeg!

Mu isa täitis rõõmuga preestri rolli ja oli karjaseks kogu me perele. Kuidas aga on lood sinuga? Kas oled oma südames valmis olema oma pere preestriks?