KUULUTADES MEELEPARANDUST

Mis oli see esimene sõnum, mille Jeesus tõi, olles pääsenud kõrbe kiusatustest? Piibel ütleb: „Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” (Matteuse 4:17). Jeesus kutsus inimesi meeleparandusele enne veel, kui Ta neid uskumagi kutsus. Markus kirjutab: „Jeesus tuli Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!” (Markuse 1:14-15). Kristuse kuulutus oli: „Parandage esmalt meelt ja siis uskuge!“Jeesus ütles oma missiooni kohta ühes teises kohas: „Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!” (Matteuse 9:13) ja galilealastele ütles Ta: „Vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.“ (Luuka 13:3). Jeesuse evangeelium taanduski eelkõige meeleparandusele!

Ristija Johannes kuulutas samuti meeleparandust, valmistamaks Iisraeli rahvast ette Kristuse tulekuks. Johannese sõnum juutidele oli lihtne ja otsekohene: „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” (Matteuse 3:1-2). Inimesi tuli kokku kõikjalt, et kuulda Johannese kuulutust ja ta ütles neile väga kindlalt: „Messias ilmub peagi te keskele, mistõttu targem oleks end Temaga kohtumiseks valmis seada! Te võite ju tunda elevust Tema tuleku üle, kuid samas pole te südamed selleks valmis, sest hoiate endiselt kinni oma pattudest. Väliselt olete küll kangesti puhtad ja aulised, kuid seespidi otsekui täis surnud inimese luid! Olete kui rästikute sugu, kel’ pole vähimatki aukartust Jumala ees! (vt Matteuse 3:7-12). Samas pole teil ka arusaamist, et olete patused. Seetõttu las ma hoiatada teid – enne, kui saate uskuda Päästjasse ja järgneda Talle, peate tegelema oma patuga. Seetõttu parandage meelt, pöörduge oma pattudest ja elage nii, et sellest peegelduks reaalne muutus!“