ENAM JEESUST

Ma ei saa lugeda Apostlite tegude raamatut ilma tundmata häbi. Apostlid elasid ja teenisid imede sfääris. Isegi tavalised ilmikud nagu Stefanos ja Filippus – mehed, kes teenindasid laudu - olid mõjuvõimsad Püha Vaimus väes, saates korda imesid ja ajades jalule kõik linnad. Inglid ilmusid neile, päästsid valla nende ahelad ja viisid nad turvaliselt vanglatest välja. Nad nägid võimsaid nägemusi, mis olid ühtaegu selged ja detailsed.

Peetrus oli nii täis Püha Vaimu, et inimesed tõid oma haiged vooditel ja kanderaamidel tänavatele, nii et kui Peetruse vari nende peale langes, said nad terveks (Apostlite teod 5:15). Jalutud said terveks ja läksid hüpates läbi templi. Ja kõik toimunud imed pandi kirja: „Ja Jumal tegi iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad vaimud läksid välja.“ (Apostlite teod 19:11-12).

Miks me tänapäeval sellises reaalsuses ei ela? Aga seetõttu, et mitte Jumal pole muutunud, vaid meie oleme! See sama Jumal on ikka meiega; meile on antud need samad tõotused ja Jumal on enam kui valmis seda kõike jälle tegema. Kuid kahjuks levib tänapäeval mõtteviis, et me ei vaja enam imesid. On öeldud, et: „Sellel põlvkonnal on suurem ilmutus; see põlvkond on enam haritud ja teadlik kõigest. Me ie pea enam ootama, et Jumal tegutseks täna nii nagu tookord, sest tookordne oli vajalik vaid ristikoguduse rajamiseks.“

Mu vastus sellele väitele oleks, et kui tookordseid imesid läks tarvis ristikoguduse rajamiseks, siis veelgi enam läheb neid tarvis koguduse lõpuaegadel. Inimeste kurjus ja patud on üha kasvanud ja kasvanud; petjate hulk on tõusnud; vägivald on väljunud igasuguse kontrolli alt ja põrgu on laiendanud oma piire. Saatan on tulnud maa peale oma suures vihas ja deemonlikud õpetused ning valeõpetused levivad kui kulutuli. Elame suurte langemiste keskel. Abordid on katnud me maa veresüüga. Tänu kõikjal levivatele narkootikumidele ja uimastitele, on me noored täiega kontrolli alt väljas, kuna kõik see hävitab ja tapab me noori, muutes nad haigeteks ja hullumeelseteks varasteks ja tapjateks. Uued surmahaigused levivad üle maailma kui kulutuli.

Me vajame rohkem Jeesust; rohkem Tema päästet ja tervendavat väge. Me vajame seda rohkem kui ükski varasem põlvkond enne meid! Apostlid teadsid imede sfääris elamise ja liikumise hinda ja maksid seda innukalt, samas, kui meie pole olnud valmis seda tegema.