ME VAJAME ENAM SEGADUSETEKITAJAID!

Mu palve on, et iga Kristuse Ihu liige võiks muutuda suuremaks „segadusetekitajaks“! Me vajame lausa tervet armeed segadusetekitajaid, kes oleksid nii täis Püha Vaimu, et nad ajaks nii New Yorgi kui kõik teisedki maailmalinnad tagajalgadele; pööraks pahupidi kõik nende kurjuse kantsid; raputaks surnud kogudused ellu; häiriks kõiki juhte, linnapeasid, linnanõukogu ja kogukonna juhte! Ehk teisisõnu – me vajame Püha Vaimu segadusetekitajaid, kes liiguvad Vaimus ja kuulutavad Kristuse kuninglikkust nii efektiivselt, et kõik linnad on jalule aetud.

Paulus ja Siilas olid maailma kaks kõige suuremat segadusetekitajat! Piibel räägib meestest, „kes on pannud oma elu kaalule meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast.“ (Apostlite teod 15:26). Paulus, Barnabas, Siilas ja Timoteos olid just sellised mehed, kes elasid ja käisid Püha Vaimu väes. Nagu näha Apostlite tegude 16 ptk’s, nad kuuletusid, kui Püha Vaim keelitas neid mitte kõnelema Aasias. Kui nad üritasid minna Bitüüniasse, pani Püha Vaim keelu peale, mispeale nad läksid Püha Vaimu juhtimisel hoopis Troasesse.

Seejärel nägi Paulus nägemuse mehest, kes kutsus neid Makedooniasse, mistõttu nad võtsid koheselt suuna Filippi peale, mis oli tähtsaim linn Makedoonias. Sinna jõudes hakkas neid üks ennustaja jälitama, hüüdes: „Need inimesed on kõigekõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed.” (Apostlite teod 16:17). Olles talunud seda juba mitu päeva,

„Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule: „Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel: mine temast välja!” Ja vaim läks välja samal tunnil.“ (Ap.16:18). Ja korraga oli kogu linn tagajalgadel. Nähtavasti oli see ennustaja naine olnud linna suurim tõmbenumber – nüüd aga sai terveks ja ülistas Jumalat!
Paulus oli raputanud kõike, mis seni oli olnud püsiv ja vankumatu. Ta oli esitanud Saatanale väljakutse, kes oli aastaid saanud ajada oma rida. Vabanenud naise orjapidajad tarisid Pauluse ja Siilase turuväljakule linnaametnike kohtu ette. Neile esitatud süüdistus peitus väites: „Need inimesed tekitavad meie linnas segadust.“ (Ap.16:20).

Me vajame tänapäeval enam taolisi segadusetekitajaid.