SÜGAVAMALE, MITTE LAIEMAKS by Jim Cymbala

Jumala asjadel on oma ümbermõõt ja seda hoitakse alal kirjapandud tõe näol. Otsekui põhjatut kaevu, pole keegi suutnud eales mõõta ka Jumala tõe sügavust. Selleks, et saada osa evangeeliumi väest – või ka palvest, Pühast Vaimust või jumalikust armastusest – peame kaevuma üha sügavamale ja sügavamale Jumala kaevu. Iga mees või naine, keda Jumal on kasutanud, on sööbinud sellesse põhjatusse reservaati.

Tänapäeva kalduvus aga on lihtsalt sulistada veidi tões ja hüpata seejärel kaevust välja ümbritsevale kõvale pinnasele. „Vaadake seda, Jumal teeb midagi uut!“ Kuid umbes 6 kuu pärast või nii, kipub kogu asja uudsus kaduma ja nad kablutavad uue heinamaa peale. Nad veedavad kogu oma elu ühel ja teiselpool Jumala kaevu kepsutades, sööbimata kunagi põhjalikumalt kaevus oleva elava vee sügavustesse. Kõik kaevus peituv ei anna vähimatki põhjust lahkumiseks või välja hüppamiseks. Kes suudaks eales mõõta Jumala armastuse täiust? Kes suudaks eales väsida Tema armu rikkusest langenud inimeste vastu? Kes suudaks eales mõista palve tegelikku väge?

Alates 1960-ndatest on Põhja-Ameerika kogudustest käinud läbi kõikvõimalikud moeröögatused, mis tulevad ja lähevad, et saada taas asendatud uute moeröögatustega. Leonard Ravenhill, äratusmeelne kõneleja ja raamatute autor Inglismaalt, ütles mulle lühidalt enne oma surma: „Inimesed ütlevad, et tänapäeva kogudus muudkui „kasvab ja laieneb“. Nii ongi. See on nüüd 16 km lai ja 0,5 cm sügav.“ Kui läheksime kuhugi spordisaali, leiaksime eeldavasti eest mõned vennad, kes oma ülikallites tossudes näevad välja kui superstaarid. Ainuke probleem on selles, et nad ei suuda palli korvi visata. Neil on küll kõige kaasaegsem varustus, aga kossu mängida nad ei oska.

Jumala rahvana on ka meile antud kogu varustus, mida vajame ja see on olnud kättesaadav juba viimased 2000 aastat. Jumal on andnud meile kõik vajaliku, et skoorida täiega ja tuua Tema nimel võit koju. Seetõttu mingem edasi täie kindlusega kõiges selles, mis meile antud. Sest Jumala juures ei muutu midagi. Ta pole homme rohkem innukas aitama meid, me peresid või kogudusi kui Ta on seda juba täna. Kui me vaid haaraks kinni Ta tõotustest, näeksime Teda tegemas asju, mida poleks osanud mõelda või paludagi. Just täpselt nii nagu Ta tegi Uue Testamendi ajal.

__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.